PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Uchwała ZG PTTK nr 142/XV/2004
z 18 września 2004 r.
w sprawie programu aktywizacji gospodarczej PTTK

reklama
reklama

Na podstawie art. 30 pkt 1 ppkt 1 i 5 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia przyjąć następujące rozwiązania w zakresie aktywizacji gospodarczej:

 1. PTTK umocni swoją pozycję:
  • w sferze turystyki aktywnej,
  • organizatora ciekawych i atrakcyjnych rynkowo przedsięwzięć turystycznych.
 2. PTTK podejmie działania mające na celu:
  • zwiększanie dochodów do budżetu stabilizując i wzmacniając źródła ich pochodzenia,
  • kreowanie nowych sfer aktywności gospodarczej,
  • wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnorodnych źródeł zewnętrznych,
  • zwiększenie efektywności gospodarczej istniejących struktur oraz dążenie do ich upraszczania.
 3. W celu realizacji postanowień pkt 1 i 2 postanawia się podjąć następujące priorytetowe działania w sferze aktywności gospodarczej:
  • zintensyfikowanie działalności gospodarczej PTTK i włączanie w nią oddziałów, także kapitałowo,
  • zaktywizowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych,
  • unowocześnianie bazy PTTK,
  • kształcenie kadr gospodarczych PTTK w celu przygotowania ich do aktualnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
 4. W realizacji wyżej określonych priorytetów należy kierować się następującymi zasadami:
  • pomnażanie majątku PTTK,
  • zachowania, zgodnego ze statutem, społecznego nadzoru nad majątkiem PTTK,
  • zmiany powinny mieć charakter ewolucyjny.
 5. Za podstawę realizacji prac określonych niniejszą uchwałą przyjmuje się "Program Aktywizacji Działalności Gospodarczej PTTK" stanowiący załącznik do uchwały.
 6. Inicjowanie nowych przedsięwzięć w działalności gospodarczej i ich wdrażanie powierza się Zarządowi Majątkiem.
 7. Decyzje o przystąpieniu do wdrażania poszczególnych przedsięwzięć podejmowane będą po opracowaniu planów operacyjnych.
 8. Dla sprawnego wdrażania uchwały zobowiązuje się Sekretarza Generalnego do opracowania harmonogramu jej realizacji, poszczególnych szczegółowych Planów Operacyjnych, po uzyskaniu opinii Prezydium ZG przedstawiania ich do akceptacji ZG PTTK oraz składania Zarządowi Głównemu i jego Prezydium systematycznych sprawozdań z postępów wdrażania Programu.

Zarząd Główny PTTK

Załącznik, o którym mowa w pkt 5 Uchwały znajduje się w oddziałach PTTK.


zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.