PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Jastrzębskiej

reklama
reklama

§ 1

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Jastrzębskiej ustanowiona jest przez Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki Krajoznawczej Ziemi Jastrzębskiej jest popularyzowanie walorów turystycznych, krajoznawczych miasta Jastrzębia oraz najbliższego regionu.

§ 3

Terenem zdobywania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Jastrzębskiej jest miasto Jastrzębie Zdrój i jego okolice.

§ 4

Zdobywanie odznaki odbywa się w ramach kwalifikowanej turystyki pieszej i kolarskiej podczas wycieczek krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.

§ 5

Potwierdzenia należy zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Potwierdzenia można uzyskać w instytucjach, szkołach, kościołach, u sołtysów lub u organizatora imprezy turystycznej. Potwierdzeniem może być także własnoręczny opis obiektu.

§ 6

Odznaka jest dwustopniowa srebrna i złota. Czas zdobywania poszczególnych odznak wynosi dwa lata.

§ 7

Odznakę Krajoznawczą Ziemi Jastrzębskiej może zdobywać każdy, kto ukończył 10 rok życia i spełnia warunki regulaminu. Weryfikację potwierdzeń oraz wykupienie odznaki należy dokonać w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 14b.

§ 8

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Jastrzębskiej przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 9

Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić zgodnie z kanonem wszystkie obiekty w granicach miasta i przejść szlaki turystyczne w granicach miasta.

§ 10

Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić zgodnie z kanonem dodatkowo wszystkie obiekty w okolicy (poza granicami miasta) i przejść szlaki turystyczne wybiegające poza granice miasta.

§ 11

Zarząd Oddziału oraz Komisja Weryfikacyjna może przyznać Odznakę z pominięciem zasad regulaminu, osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa.

§ 12

Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału i Komisji Weryfikacyjnej PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 12

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 03.02.1998 r.

Uwaga: Zaleca się zdobywanie potwierdzeń do odznaki w specjalnej książeczce wydanej przez Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

Kanon na stopień srebrny

Jastrzębie Zdrój

 • Dom Zdrojowy z 1862 roku odrestaurowany w 1999 roku. Dawne Kasyno Zdrojowe najstarszy obiekt byłego uzdrowiska, obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury.
 • Zakład Przyrodoleczniczy. Dawne Łazienki z 1861 roku. Charakterystyczną "wieżę", jako zbiornik solanki dobudowano w 1912 roku.
 • Kompleks dawnego Katolickiego Zakładu Dziecięcego NMP. Najstarszy kompleks leczniczy uzdrowiska z 1881 roku. W składzie kompleksu kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, sanatorium kolejowe, klasztor SS Boromeuszek i budynek sanatoryjny.
 • Tablica-epitafium pomordowanych i zamęczonych w czasie wojny kapłanów Dekanatu Jastrzębskiego, wmurowana w zewnętrzną ścianę kościoła.
 • Kompleks Ewngelickiego Zakładu Dziecięcego "Betania". Otoczone parkiem-ogrodem sanatoria "Mieszko" i "Dąbrówka" wybudowane przez społeczność ewangelicką parafii rybnickich w latach 1890-1905. Odrestaurowana "Dąbrówka" jest obecnie hotelem.
 • Sanatorium Spółki Brackiej. Wybudowane w 1911 roku, do wojny było największym zakładem leczniczym w uzdrowisku (100 łóżek). Obecnie jest siedzibą filii Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego. Wybudowane w 1928 roku z fundacji Województwa Śląskiego jako zakład leczniczy dla inwalidów wojennych i powstańców śląskich. Największe sanatorium uzdrowiska. Obecnie Szpital Dziecięcy.
 • Sanatoria "Katowiczanka" i "Hutnik". Powstały w latach międzywojennych jako ośrodek leczniczy dla dzieci z przemysłowego centrum Śląska.
 • Budownictwo zdrojowe. Dawne wille i pensjonaty "Opolanka", "Dom Św. Jacka", "Jastrzębianka", "Hoppenów", "Europejski", "Boży Dar" i inne, stanowiły bazę noclegową przybywających na leczenie kuracjuszy. "Kozia Alejka". Obok willi Hoppenów dawne miejsce spacerów, spotkań a także konsumpcji koziego mleka.
 • Tablica ofiar "marszu śmierci". Na skraju parku w miejscu dawnego folwarku. Miejsce uświęcone męczeństwem i śmiercią ewakuowanych w 1945 roku więźniów KL Auschwitz-Birkenau.
 • Park Zdrojowy im. dr Witczaka. Zabytkowe założenie parkowe z cennym drzewostanem i roślinnością.

  Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafialna i Miejskiego Ośrodka Kultury wzgl. Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

 • Jastrzębska Izba Regionalna. Utworzona 1999 roku, eksponuje prywatne zbiory Antoniego Przybyły, w tym pamiątki uzdrowiskowe i przedmioty związane z dawnymi właścicielami uzdrowiska - Witczakami.

  Potwierdzeniem zwiedzania winna być pieczątka Izby oraz podpis A. Przybyły

Jastrzębie Dolne

 • Boża Góra. Domniemana praosada Jastrzębia. Miejsce bohaterskiej obrony w dniu 1.09.1939 roku; pozycji bronił Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich.
 • Kościół drewniany p.w. św. Barbary i Św. Józefa Robotnika. Jedyny sakralny zabytek Jastrzębia. Przeniesiony z Jedłownika koło Wodzisławia Śląskiego i zrekonstruowany na przykopalnianym osiedlu w 1974 roku.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczęć parafialna lub pieczątka Szkoły Podstawowej nr 3

Jastrzębie Górne

 • Kościół p.w. św. Katarzyny z 1825 roku, najcenniejszy zabytek w mieście. Lokalne Sanktuarium Opatrzności Bożej z łaskami słynącym obrazem nad głównym ołtarzem.
 • Cmentarz z grobowcem Witczaków, grobem sapera Karola Zioły, grobem obrońców Bożej Góry oraz zwieńczonym pomnikiem grób Powstańców Śląskich. Przed bramą cmentarną grób ofiar "marszu śmierci". W otoczeniu zabytkowe drzewa.

Potwierdzeniem zwiedzania obiektów winna być pieczęć parafialna wzgl. pieczątka szkolna SP nr 1

Jastrzębie "Nowe Miasto"

 • Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 r., ul. Kusocińskiego.
 • Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego z 1904 roku, Al. J. Piłsudskiego.
 • Kościół p.w. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z 1993 roku, ul. Równoległa.
 • Kościół p.w. NMP Matki Kościoła tzw. "Kościół na Górce" z 1976 r. Pierwszy kościół wybudowany na nowych osiedlach. W czasie strajków centrum religijne.

  Potwierdzeniem mogą być pieczęcie parafialne lub pieczątka Oddziału PTTK

 • Izba Pamięci i Tradycji W Szkole Podstawowej nr 13 zbiory pamiątek i dokumentów z okresu powstań śląskich i II wojny.

Potwierdzeniem winna być pieczątka SP-13

Bzie

 • Dwór obronny, najstarszy zabytek Jastrzębia Zdroju z zachowanymi fragmentami architektury poźnorenesansowej. Obok pomnikowa lipa z pokaźną dziuplą.
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Powstał po spaleniu drewnianej świątyni należącej do najcenniejszych w okolicy.
 • Cmentarz z grobami ofiar "marszu śmierci", powstańczej rodziny Goszyców wymordowanej przez hitlerowców. W otoczeniu zabytkowe drzewa i figury przydrożne.
 • Las Kyndra. Pozostałość dawnego lasu beskidzkiego z cennymi okazami flory.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczątka parafialna lub jednej z instytucji mieszczącej się w dworze

Ruptawa

 • Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP Wzniesiony w 1949 roku, część wystroju wewnętrznego wykonały warsztaty uczniów X. Dunikowskiego.
 • Dąb Jakub. Pomnikowe drzewo w sąsiedztwie kościoła, pierwszy "pomnik przyrody" w Jastrzębiu Zdroju. Kościół ewangelicki (stary). Wybudowany początkiem XX wieku bez widocznych cech stylowych. Poświęcony w 1912 roku.
 • Kościół ewangelicki (nowy). Powstał jako parafialna świątynia dla tysiącosobowej diaspory ewangelickiej miasta. W 1994 roku poświęcony jako Kościół Jezusowy.
 • Symboliczny grób Sybiraków. Na cmentarzu komunalnym poświęcony pamięci wszystkich zesłanych, zamęczonych i pomordowanych na Wschodzie.
 • Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafii katolickiej wzgl. Szkoły nr 17 oraz parafii ewngelickiej

Moszczenica

 • Aleja Kasztanowa. Obecnie ulica Kasztanowa, zbiór kilku pomnikowych drzew objętych ochroną. Kościół p.w. MB Różańcowej z 1950 r.
 • Cmentarz z grobem rodzinnym Ranoszków i symbolicznym grobem ofiar I wojny oraz pomnikowym dębem. Familoki, a za nimi, pod nasypem kolejowym tablica pamiątkowa w miejscu rozstrzelania trzech powstańców śląskich.
 • Muzeum szkolne - Izba prof. Rudolfa Ranoszka w Szkole Podstawowej nr 16 - ekspozycja pamiątek po patronie szkoły oraz eksponatów obrazujących historię Moszczenicy.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafialna i Szkoły nr 16

Szeroka

 • Kościół p.w. Wszystkich Świętych z przełomu XVIII/XIX wieku z cennym, stylowym wystrojem wnętrza.
 • Cmentarz z grobami powstańców śląskich i ofiar wojny - w bramie wejściowej epitafium ofiar.
 • Pomnikowe drzewa w otoczeniu kościoła.
 • Kopiec Szerocki. Domniemany kopiec wójtowski zwieńczony kolumną z barokową figurą Matki Boskiej.
 • Kapliczka późnobarokowa z końca XVIII wieku.
 • Muzeum Dzwonków. Największy na kontynencie europejskim zbiór dzwonów, aparatów do dzwonienia i przyborów związanych z dzwonieniem, zbiór prywatny ks. Antoniego Łatko.

Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów winna być pieczątka Muzeum i parafialna

Borynia

 • Pałac późnobarokowy o rzadko spotykanym wystroju otoczony resztkami parku.
 • Aleja doprowadzająca do pałacu o wyraźnie zachowanym zarysie.
 • Kościół p.w. M.B. Piekarskiej. Nowo wybudowana świątynia parafialna z 1989 roku.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczątka parafialna wzgl. szkoły SP nr 14

Kanon na stopień złoty

Godów

 • Kościół p.w. św. Józefa Robotnika z 1930 roku.
 • Dwór z resztkami założeń parkowych i pomnikowymi dębami.
 • Pomniki. Na grobie powstańców śląskich przy kościele i przy stacji kolejowej.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka Urzędu Gminy

Golasowice

 • Kościół p.w. Narodzenia NMP z 1977 roku.
 • Kościół ewangelicki z 1756 roku odbudowany w 1950 roku.
 • Pomnik ofiar wojny.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka szkolna

Gołkowice

 • Kościół p.w. św. Anny (drewniany) z 1878 roku, pomnikowe drzewa, pomnik powstańczy na grobie.
 • Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 roku.
 • Kościół ewangelicki z I połowy XX wieku.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Kończyce Małe

 • Sanktuarium Maryjne z XVIII wieku.
 • Cmentarz z zabytkowymi grobami (krzyże żeliwne).
 • Grób ofiar wojny polsko-czechosłowackiej.
 • Krzyż Hallera w miejscu śmierci kapitana Cezarego Hallera (20.01.1919 rok).
 • Zamek renesansowy z XVI wieku i Muzeum Zamkowe (zbiory etnograficzne).
 • Kapliczka przydrożna (dworska) z 1909 roku w sąsiedztwie zamku.
 • Pomnikowe drzewa przy kościele i zamku.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub datownik pocztowy z zamku

Krostoszowice

 • Kościół p.w. św. Jana Nepomucena z 1983 roku.

Krzyżowice

 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1793 roku i plebania z 1779 roku.
 • Cmentarz z grobem powstańczym.
 • Kapliczka przydrożna.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub szkolna

Mszana

 • Kościół p.w. św. Jerzego z 1897 roku.
 • Cmentarz z grobami powstańców śląskich i ofiar "marszu śmierci".

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka WOKiR

Pawłowice

 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1596 roku, ostatni gotycki kościół na Śląsku.
 • Cmentarz z grobem ofiar "marszu śmierci".
 • Stare drzewa w otoczeniu kościoła i cmentarza.
 • Pałac i park pałacowy z pomnikowymi dębami.
 • Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 roku.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka Urzędu Gminy

Pielgrzymowice

 • Kościół drewniany p.w. św. Katarzyny z 1675 roku.
 • Stare drzewa okalające cmentarz.
 • Pałac i resztki parku pałacowego.
 • Przedszkole w miejscu domu rodzinnego Karola Miarki.
 • Izba Karola Miarki w Szkole Podstawowej.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Połomia

 • Kościół p.w. Nawiedzenia NMP z 1951 roku.
 • Cmentarz z grobem powstańców śląskich.
 • Zabytkowe budynki starej plebanii i starej szkoły.
 • Figury przydrożne obok starej plebanii.
 • Nowa szkoła z 1995 roku, uznana za jedną z najładniejszych w Polsce.
 • Pomnikowa lipa na cmentarzu.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Skrzyszów

 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1939 roku.
 • Cmentarz z grobem powstańców.
 • Stare drzewa w okolicy kościoła.
 • Klasztor SS Służebniczek NMP - najstarszy na Śląsku.
 • Obelisk pamiątkowy 700 lecia Skrzyszowa.
 • Przydrożna kaplica.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna, klasztorna lub jednej z placówek handlowych

Świerklany

 • Kościół p.w. św. Anny z 1930 roku.
 • Cmentarz z grobem ofiar "marszu śmierci" i grobem Ludwika Holesza.
 • Galeria Holeszów. Wystawa prac Ludwika i Agnieszki Holeszów oraz Holesz-Kurzydym i jej syna Karola.
 • Stare drzewa w sąsiedztwie kościoła i cmentarza.

Powierdzenie - pieczęć parafialna lub szkolna oraz pieczęć i podpis Holeszów

Warszowice

 • Kościół p.w. św. Mikołaja z 1959 roku.
 • Cmentarz z grotą w miejsce spalonego w 1945 roku kościoła i pomnikiem poległych w II wojnie.

Potwierdzenie - pieczęć parafialna lub szkolna

Zebrzydowice
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z 1776 roku, plebania z 1798 roku.
 • Cmentarz z grobem poległych w wojnie polsko-czechosłowackiej.
 • Pałac z początku XVIII wieku na fundamentach XVI wiecznych, odbudowany po zniszczeniach wojennych.
 • Zbiory muzealne (historia, etnografia) w Szkole Podstawowej.
 • Pomnik martyrologii Żydów przy stacji kolejowej.
 • Pomnikowe drzewa przy kościele i pałacu oraz lipa w bliskim sąsiedztwie i dąb przy ul. Zamkowej.

Potwierdzenie- pieczęć parafialna lub pieczątka GOK (w pałacu) oraz pieczątka szkolna

Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.