PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA IM. ŻWIRKI I WIGURY

reklama
reklama

REGULAMIN ODZNAKI

& 1

W celu uczczenia 70 rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej ustanawia "Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury"

& 2

Odznaka jest jednostopniowa

& 3

Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem.

& 4

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

& 5

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

& 6

Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania miejsc związanych z życiem kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem. Pobyt w określonych miejscach powinien być potwierdzony w książeczce (kronice) prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę poprzez odciśnięcie pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografii, biletu wstępu, opisu, rysunku. Forma prowadzenia książeczki (kroniki) dowolna.

& 7

Aby zdobyć odznakę należy uzyskać 150 punktów. Za zwiedzanie miejscowości, obiektów, miejsc, oraz udział w imprezach przyznawana będzie następująca ilość punktów:

Punktacja:

Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury ( Terlicko - Czechy, miejsce katastrofy) 50 punktów

Miejsca związane z życiem Franciszka Żwirki:

  • Święciany (Litwa) - miejsce urodzenia 30 punktów
  • Wilno (Litwa) - edukacja 30 punktów
  • Bydgoszcz - szkoła pilotów 1923 r (potwierdzenie-aeroklub lub lotnisko) 15 punktów
  • Grudziądz - wyższa szkoła pilotów 1924 r(potwierdzenie j w) 15 punktów
  • Warszawa - Aeroklub Akademicki, oficer łącznikowy (potwierdzenie - aeroklub lub port lotniczy na Okęciu) 15 punktów
  • Łódź - Centrum Wojskowego Przysposobienia, komendant (potwierdzenie -aeroklub im. Żwirki i Wigury) 15 punktów
  • Dęblin - Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, dowódca eskadry pilotażu (potwierdzenie Szkoła Orląt) 15 punktów

Miejsca związane z życiem Stanisława Wigury:

  • Warszawa - miejsce urodzenia, edukacja (gimnazjum im. Zamojskiego, studia Politechnika Warszawska 15 punktów
  • Terlicko (Czechy) - miejsce katastrofy (pomnik, wystawa) 25 punktów
  • Warszawa - cmentarz Powązkowski Stary 15 punktów

Inne miejsca związane z życiem i działalnością Żwirki i Wigury nie wymienione 10 punktów

Miejsca upamiętniające życie pomnik, nazwa instytucji, nazwa ulicy 10 punktów

Zwiedzanie obiektów związanych z lotnictwem (muzea, lotniska, aerokluby, wystawy, pokazy lotnicze, loty turystyczne) 5 punktów

Obiekty lotnicze wolno stojące - samoloty , śmigłowce (np. na skwerach, przy zajazdach itp.) należy podać usytuowanie, model samolotu 1 punkt

W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz. Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury może być powtarzany.

& 8

Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

& 9

Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój może przyznać odznakę z pominięciem niniejszego regulaminu osobom i organizacjom zasłużonym dla popularyzacji turystyki i historii lotnictwa polskiego. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas Rajdu im. Żwirki i Wigury.

& 10

Informacje o obiektach zawarte w kronikach mogą być wykorzystane dla potrzeb własnych Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

& 11

W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć książeczkę (kronikę) w Oddziale PTTK Jastrzębie, ul. Harcerska 14B, tel 4719488 lub 4751669. Po zweryfikowaniu odznaki dokonany zostanie wpis w książeczce (kronice) i wystawiony dyplom upoważniający do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

& 12

Koszt odznaki wynosi 7 PLN, dla turystów odbierających odznakę w Oddziale PTTK Jastrzębie Zdrój (bez przesyłki pocztowej)

Koszt odznaki 10 PLN dla turystów odbierających odznakę pocztą (należy dołączyć dowód wpłaty na konto Oddziału PTTK Jastrzębie nr 84700001-1414-27006-11 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja z dopiskiem "Odznaka im. Żwirki i Wigury"

& 13

Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury. należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

& 14

Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 05-03-2002r i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

Zapytania można kierować również na adres: e-mail: pttkjz@alpha.net.pl

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.