PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Odznaka krajoznawcza Zamojszczyny

reklama
reklama

Regulamin

I Postanowienia ogólne.

§ 1 Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny zwana w skrócie OKZ jest Odznaką Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

§ 2 Celem OKZ jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Zamojszczyzny, jej historii, zabytków kultury i sztuki, miejsc walki i martyrologii.

§ 3 OKZ ustanawia się w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

  1. Odznakę przyznają upoważnione Komisje Oddziałów w Biłgoraju i Zamościu.
  2. Zarząd Oddziału może przyznać OKZ w stopniu srebrnym i złotym honorowo, w uznaniu zasług w działalności krajoznawczej.

§ 4 Nadanie odznaki następuje przez dokonanie odpowiedniego wpisu do książeczki OKZ, wręczenie odznaki i legitymacji (dla odznaki honorowej)

§ 5 Oddziały PTTK przyznające OKZ prowadzą rejestry przyznawanych odznak.

II. Warunki zdobywania OKZ

§ 6 OKZ mogą zdobywać osoby, które ukończyły 1O lat.

§ 7 OKZ można zdobywać tylko z zachowaniem kolejności stopni (brązowy, srebrny, złoty).

§ 8 OKZ może być zdobywana podczas wędrówek indywidualnych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych (rajdów) na terenie powiatów: grodzkiego Zamość, ziemskiego zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego.

§ 9 Turysta ubiegający się o OKZ winien złożyć wniosek w Oddziałach PTTK wymienionych w § 3 pkt a. Wniosek powinien zawierać odpowiednie wpisy i potwierdzenia. Uznaje się również potwierdzenia znajdujące się w książeczkach innych odznak (np. OTP). W takim wypadku należy przedstawić odpowiednią książeczkę.

§ 10 OKZ weryfikują osoby upoważnione przez Zarząd Oddziału.

§ 11 Weryfikacja OKZ powinna być dokonana w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 12 Do zdobycia każdego stopnia OKZ wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych oraz odbycie wycieczek zgodnie z załącznikiem.

§ 13 Obiekty krajoznawcze zaliczone na jeden stopień OKZ nie będą zaliczane przy zdobywaniu stopni wyższych.

§ 14 OKZ przyznana w trybie zwyczajnym jest płatna, zaś przyznana honorowo jest bezpłatna. Wręczanie odznak może odbywać się uroczyście na imprezach i spotkaniach turystyczno-krajoznawczych.

III Postanowienia końcowe.

§ 15 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

§ 16 Aktualizacja regulaminu obowiązuje od 1.04.2001 r.


Załącznik do § 12 regulaminu OKZ

Nr grupy Obiekty stopień brązowy stopień srebrny stopień złoty
I Miejsca pamięci narodowej, walk i męczeństwa 3 4 5
II Zabytki architektury 4 6 8
III Roztoczański Park Narodowy 1 - -
IV Rezerwaty, pomniki, parki zabytkowe 3 4 5
V Miasta i miejscowości historyczne 4 6 8
VI Muzea 1 2 3
VII Imprezy turystyczne-wycieczki 1 2 3

Ad I Miejsca upamiętnione i oznaczone.

Ad II Zespoły zabytków architektury zaliczane są jako jeden obiekt np. zespoły dworskie, kościelno-klasztorne, pierzeje kamienic itp.

Ad V Bełżec, Biłgoraj, Frampol, Goraj, Górecko Kościelne, Grabowiec, Horodło, Hrebenne, Hrubieszów, Józefów, Komarów, Krasnobród, Kryłów, Łabunie, Lubycza Królewska, Łaszczów, Radecznica, Rebizanty, Sąsiadka, Skierbieszów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Zwierzyniec.

Ad VII Przy stopniu srebrnym i złotym co najmniej jedna wycieczka winna przebiegać znakowanym szlakiem pieszym.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.