PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

 


 

ROK_TZK_m.jpg

Regulamin Regionalnej

Odznaki Krajoznawczej PTTK

"Turysta Ziemi Kościańskiej"

I. Postanowienia ogólne

1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Turysta Ziemi Kościańskiej" ustanowiona została w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Kościańskiej oraz upowszechnienia znajomości jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

2. Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać osoby, które ukończyły 7 rok życia.

3. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna Odznaki przy Oddziale PTTK w Kościanie.

4. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie.

5. Odznaka przedstawia najstarszą pieczęć herbową Kościana zachowaną na dokumentach z lat 1396-1397, 1401 i 1408.

II. Warunki zdobycia

1. Podczas zdobywania odznaki należy prowadzić dowolną dokumentację zawierającą nazwy zwiedzanych miejscowości oraz potwierdzenia ich zwiedzenia w postaci pieczęci dowolnych instytucji z danej miejscowości (można w tym celu skorzystać np. z książeczek Odznaki Turystyki Pieszej lub Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK). Potwierdzenie zwiedzenia można uzyskać także od przodownika turystyki kwalifikowanej oraz instruktora krajoznawstwa PTTK, jeśli brał udział w wycieczce.

2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

3. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić wszystkie miejscowości z części podstawowej Kanonu Krajoznawczego Ziemi Kościańskiej oraz co najmniej 35 miejscowości z części uzupełniającej Kanonu Krajoznawczego Ziemi Kościańskiej (przy miejscowościach podane są obiekty, które warto zobaczyć).

4. Turysta, który spełnił wszystkie wymagania określone regulaminem, przedkłada dokumentację Komisji Weryfikacyjnej Odznaki w Oddziale PTTK w Kościanie - 64-000 Kościan, Wały Żegockiego 2, osobiście lub pocztą. Po weryfikacji turysta ma prawo odebrać zweryfikowaną dokumentację osobiście lub może otrzymać zwrot pocztą, po załączeniu zaadresowanej do siebie koperty i dołączeniu znaczków pocztowych.

5. Po zweryfikowaniu treści dokumentacji Komisja Weryfikacyjna dokonuje wpisu, który upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Kościanie.

III. Kanon Krajoznawczy Ziemi Kościańskiej

A. Część podstawowa

Miejscowość

Obiekty warte zwiedzenia

Kościan

kościół parafialny p. w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, muzeum regionalne, obwarowania miejskie, kościół Św. Ducha, kościół Pana Jezusa, zespół d. klasztoru Bernardynów

Czempiń

zespół pałacowo-parkowy (okazałe lipy), pomnik przyrody - dąb szypułkowy, kościół parafialny p. w. Michała Archanioła

Krzywiń

kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, dwa wiatraki koźlaki

Śmigiel

kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, kościół św. Wita, zabytkowa kolejka wąskotorowa, zespół wiatraków, dawny cmentarz protestancki

Kopaszewo

zespół pałacowo-parkowy (pałac, kaplica), ochronka, pomniki przyrody: dęby szypułkowe, aleja platanowa

Lubiń

zespół klasztorny Benedyktynów, kościół św. Leonarda, pomnik przyrody: kasztanowiec biały

Racot

zespół pałacowo-parkowy, kościół parafialny p. w. św. Stanisław Kostki, pomnik przyrody: aleja lipowa Jabłonowskich

Turew

zespół pałacowo-parkowy, pomniki przyrody: dąb szypułkowy "Dezydery" i inne

B. Część uzupełniająca

Miejscowość

Obiekty warte zwiedzenia

Bonikowo

kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, grodzisko (1,5 km od wsi)

>Boszkowo

ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Dominickim

Bronikowo

zespól pałacowo-parkowy, kościół parafialny p. w. św. Franciszka z Asyżu, okazałe: platan klonolistny, dąb szypułkowy

Bruszczewo

osada z wczesnej epoki brązu

Bucz

kościół parafialny p. w. św. Barbary, zespół pałacowo-parkowy, rezerwat przyrody "Jezioro Trzebidzkie" (ok. 1,5 km od wsi), pomnik przyrody - lipa drobnolistna

Choryń

dwór, oficyna, kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, dzwonnica

Cichowo

skansen "Soplicowo", dwór, pomnik przyrody - lipa drobnolistna

Cykowo

pałac, okazała lipa drobnolistna

Czacz

kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, pałac, zajazd, grodzisko, pomnik przyrody - platan klonolistny

Czerwona Wieś

kościół parafialny p. w. św. Idziego, pałac, rezerwat przyrody jałowców (ok. 1,5 km od wsi)

Głuchowo

kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, pałac, okazały kasztanowiec

Górka Duchowna

kościół parafialny p. w. Matki Boskiej Pocieszenia

Górsko

galeria rzeźby ptaków Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Gorzyczki

pałac, dworek, pomniki przyrody - platan klonolistny, dęby szypułkowe

Gryżyna

kościół parafialny p. w. św. Barbary, lodownia, dwór, ruiny kościoła św. Marcina (1 km od wsi)

Jarogniewice

zespół pałacowo-parkowy, okazałe dęby szypułkowe

Jerka

dworek Wańkowiczów, wiatrak

Jezierzyce

głaz granitowy (obwód 1340 cm, dł. 480 cm, szer. 280 cm), okazały dąb szypułkowy

Jurkowo

dwór, kościół filialny p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Kamieniec

kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca, pałac, grodzisko, okazały dąb szypułkowy

Karczewo

pałac, spichlerz, okazały dąb szypułkowy

Kobylniki

dwór, oficyna dworska, okazałe: platan klonolistny, perłowiec japoński

Kokorzyn

pałac, okazałe: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne

Konojad

kościół parafialny p. w. św. Andrzeja

Kotusz

kościół, grodzisko - "szwedzkie szańce" (1,5 km od wsi)

Kurowo

dwór, okazałe dęby szypułkowe

Łęki Wielkie

kościół parafialny p. w. św. Katarzyny, kurhany z okresu kultury unietyckiej

Manieczki

dwór - Muzeum gen. J. Wybickiego

Mikoszki

dwór, kaplica p. w. Najświętszej Panny Marii Nieustającej Pomocy

Morownica

zespół parkowo-pałacowy, okazałe: topola biała, dąb szypułkowy

Nielęgowo

dwór, dawna stacja turystyczna "Paryż"

Nietążkowo

zespół dworski, pomnik przyrody - lipa drobnolistna

Nowy Dębiec

ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wonieść

Olejnica

ośrodek wypoczynkowy, skupisko żywotników olbrzymich (ok. 1 km od wsi), rezerwaty przyrody: "Torfowisko nad Jeziorem Świętym" (ok. 1,5 km od wsi), "Wyspa konwaliowa" (ok. 2,5 km od wsi)

Parsko

zespół dworski, kaplica - mauzoleum rodziny von Gersdorff, okazałe: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy

Parzęczewo

kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, pałac, okazały miłorząb dwuklapowy

Pianowo

dwór, okazały dąb szypułkowy

Prochy

kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, dwór

Przemęt

zespół klasztorny Cystersów, pomnik przyrody - jesion wyniosły

Rakoniewice

domy podcieniowe w rynku, kościół poewangelicki - Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa PTTK, pałac

Rąbiń

kościół parafialny p. w. św. Piotra i Pawła, nekropolia Chłapowskich, tablice Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, kapliczka w lesie (ok. 3 km od wsi)

Robaczyn

dawny cmentarz ewangelicki (brama, kaplica, kartusze herbowe)

Rogaczewo Małe

wystawa przyrodnicza Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego, dwór, pomniki przyrody - grupa dębów szypułkowych

Sepno

dwór, okazały dąb szypułkowy

Siekowo

pałac, okazałe: dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy

Sokołowice

dwór, park

Spławie

zespół pałacowo-parkowy w ruinie, okazałe: wiąz szypułkowy, lipa szerokolistna

Stara Przysieka Druga

zespół dworski, pomniki przyrody - olsze czarne

Stare Bojanowo

kościół parafialny p. w. św. Bartłomieja, dwór, okazała lipa drobnolistna

Stare Oborzyska

kościół parafialny p. w. Najświętszej Panny Marii Pocieszenia i św. Mikołaja, dwór, pomnik przyrody - dąb szypułkowy

Stare Popowo

dwór, pomniki przyrody - cis pospolity, dąb szypułkowy

Stary Białcz

kościół parafialny p. w. Wszystkich świętych, okazała lipa

Stary Gołębin

kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, aleja platanów

Szczepowice

pałac, okazałe dęby szypułkowe

Ujazd

zespół dworski, obelisk, okazały platan

Wielichowo

kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny, pałac, okazały jawor

Wilkowo Polskie

kościół parafialny p. w. św. Jadwigi, pałac, aleja lip drobnolistnych

Witosław

rezerwat przyrody "Ostoja żółwia błotnego" (1,5 km od wsi), dwór, pomniki przyrody - platan klonolistny, dęby

Wławie

rzeźby ludowego twórcy p. Nejranowskiego

Włoszakowice

pałac, kościół, pomnik przyrody - platan klonolistny

Wonieść

kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca, zespół pałacowo-parkowy

Wyskoć

kościół parafialny p. w. św. Andrzeja Apostoła, pomnik przyrody - dąb szypułkowy

Zielęcin

kościół filialny p. w. św. Klemensa

Ziemin

kopalnia kruszywa, jeden z najwyżej położonych punktów ziemi kościańskiej

Żegrowo

zespół pomników przyrody - dęby szypułkowe

IV. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja regulaminu ROK PTTK "Turysta Ziemi Kościańskiej" należy do Oddziału PTTK w Kościanie.

2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie w dniu 30.03.2006 r. i obowiązuje od 1.04.2006 r.

 

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.