PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

"Miłośnik Ziemi Jaworznickiej"


§ 1

W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna Ziemi Jaworznickiej i okolicy, jej historii, zabytków kultury, pomników przyrody i miejsc martyrologii Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie ustanawia odznakę "Miłośnik Ziemi Jaworznickiej" zwanej dalej odznaką.

§ 2

Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył:

 • 8 lat - turysta pieszy
 • 10 lat - turysta kolarz
 • 12 lat - turysta narciarz
 • i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty oraz Odznaka Honorowa. Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.

§ 4

Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy: w trakcie wycieczek, spełnić warunki wymienione w tabeli:

Warunek Brązowa Srebrna Złota
zapoznać się z pomnikami (wg zał. nr 1) 5 8 11
zapoznać się z panoramą miasta (wg zał. nr 2) 2 2 3
zwiedzić Muzeum Regionalne - 1 -
zwiedzić zabytki wg planu Miasta Jaworzna (wg zał. nr 3) 4 6 7
uczestniczyć w rajdzie "Spotkanie z sasanką" 1 1 1
odbyć wycieczki po Ziemi Jaworznickiej 2 2 3
uczestniczyć w imprezach O/PTTK Jaworzno 2 3 4
odwiedzić - rez. "Żabnik" proj. rez. "Jałowce", proj. Obszar Chronionego Krajobrazu "Wilkoszyn"
posiadać Odznaki Turystyki Kwalifikowanej:
- w turystyce pieszej i narciarskiej

- w turystyce kolarskiej
- pop. OTP, PON brązowa KOT brązowa ROK; brązowa OTP, NON; "Miłośnik Jury" srebrna ROK; srebrna OTP, NON; srebrna KOT

Odznakę Honorową "Miłośnik Ziemi Jaworznickiej" przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie po Ziemi Jaworznickiej. Odznaka Honorowa przyznawana jest z okazji Jubileuszu O/PTTK Jaworzno lub "Dni Jaworzna". Odznaczony otrzymuje odznakę i dyplom.

§ 5

Odznaka przyznawana jest na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek pieszych, narciarskich lub kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki indywidualnej.

§ 6

Za odbytą wycieczkę turystyczno-krajoznawczą należy uważać nie krótszą niż:

 • 4 km - dla turystów pieszych i narciarzy,
 • 15 km - dla turystów kolarzy.

§ 7

Wykonanie zadań regulaminowych potwierdzają przodownicy turystyki pieszej PTTK, przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, instruktorzy krajoznawstwa PTTK oraz organizatorzy imprez zbiorowych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania należy załączyć zdjęcia, rysunki lub opis szczegółowy.

§ 8

Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie poprzez Referat Weryfikacyjny OTP dla turystów pieszych i narciarzy oraz Referat Weryfikacyjny KOT dla turystów kolarzy.

§ 9

Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia Go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK Jaworzno.

§ 10

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.1996 r. Równocześnie traci moc poprzednia wersja Regulaminu "Miłośnika Ziemi Jaworznickiej".

§ 12

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Odznaki "Miłośnik Ziemi Jaworznickiej" posiada Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie w porozumieniu z Referatami Weryfikacyjnymi OTP i KOT.


Wykaz miejscowości i dzielnic aglomeracji miejskich

Wykaz obejmuje również miejscowości leżące poza obszarem Ziemi Gliwickiej, jednak bardzo związane z jej historią. Poszczególne miejscowości zostały opisane w serii przewodników "Szlaki turystyczne województwa katowickiego", wydanej przez Oddział PTTK w Gliwicach.

Załącznik nr 1 - Wykaz pomników

 • Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej,
 • Pomnik "Ofiarom Faszyzmu" z 1939-1945 r.,
 • Pomnik "Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne",
 • Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego,
 • Pomnik w Byczynie,
 • Pomnik gwardzistów z Byczyny,
 • Pomnik ofiar strajku 1931 r.,
 • Pomnik powieszonych kolejarzy w Szczakowej,
 • Pomnik "Grunwaldu" w Szczakowej,
 • Obelisk Tadeusza Kościuszki w Szczakowej,
 • Pomnik bohaterów Jelenia 1939-1945,
 • Obelisk gwardzistów na zalewie w Łęgu,
 • Pomnik 700-lecia Jelenia,
 • Pomnik ofiar Ciężkowic z 1939-1945,
 • Pomnik-obelisk gwardzistów w lesie k/Libiąża,
 • Pomnik-obelisk Jana Martyniaka przy ul. Ławczanej,
 • Pomnik żołnierzy AK na cmentarzu pechnickim,
 • Pomnik "Ofiarom faszyzmu" w Dąbrowie Narodowej,
 • Pomnik-nagrobek radzieckiego gwardzisty na Sielcu,
 • Tablica poświęcona pomordowanym nauczycielom Jaworzna,
 • Pomnik "Nieujarzmionym" na cmentarzu komunalnym w Wilkoszynie,
 • Symboliczny cmentarz w lesie Podłęże,
 • Tablica pamięci na cmentarzu żydowskim,
 • Pomnik żołnierzy AK-AL w Jeziorkach.

Załącznik nr 2 - Wykaz punktów widokowych

 • Grodzisko,
 • Glinna Góra,
 • Równa Górka,
 • Pietrusowa,
 • Sodowa Góra,
 • Bielany,
 • Skałka.

Załącznik nr 3 - Wykaz zabytków

Wg planu miasta

 • Kaplica z figurą św. Jana Nepomucena (5j)
 • Budynek Dyrekcji KWK "Jaworzno" (6i)
 • Kapliczka przydrożna (9k),
 • Kapliczka przydrożna (9l)
 • Kapliczka przydrożna słupowa (8k)
 • Kapliczka przydrożna słupowa (9j)
 • Kapliczka słupowa (4o)
 • Kapliczka przydrożna słupowa (5l)
 • Kapliczka słupowa (6o)
 • Kapliczka przydrożna słupowa (11h)
 • Kapliczka p.w. św. Barbary (3c)
 • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża św. (9g)
 • Kaplica barokowa (8f)
 • Dom murowany, barokowy (9g)
 • Kaplica przydrożna słupowa (8f)
 • Kapliczka (8o)
 • Studnia (9g).

Oddział PTTK
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 80
tel. (0-35) 616-39-52

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.