PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN ODZNAKi TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA IMIENIA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI "ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ"

-+-+----------+-+-

 

Postanowienia ogólne
Odznaka turystyczno-krajoznawcza imienia księdza Jerzego Popiełuszki ustanowiona została z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej przez Zarząd Oddziału "Żoliborskiego" Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Znacząca część życia i działalności Księdza Jerzego przypada na warszawskie dzielnice Żoliborz i Bielany, gdzie między innymi znajduje się kościół św. Stanisława Kostki - miejsce Jego posługi duszpasterskiej, odprawianych mszy za ojczyznę i miejsce jego wiecznego spoczynku, a także Huta Warszawa (obecnie Lucchini), której Ksiądz Jerzy był Kapelanem. Zasadniczym celem odznaki jest nie tylko zapoznanie turystów z miejscami, w których przebywał Ksiądz Jerzy, ale odnajdywanie nowych, innych, poświęconych Księdzu miejsc, ich utrwalenie i dokumentowanie. Dlatego też w naszym regulaminie nie będzie wykazu miejscowości, miejsc związanych z Księdzem. Znalezienie ich będzie zadaniem turystów, którzy podejmą trud zdobywania odznaki i dokumentowania swoich ustaleń na wycieczkowych trasach.

Warunki zdobywania odznaki
1. Odznaka jest jednostopniowa. Jej wzór załączono do regulaminu. Decyzją Komisji Turystyki Pieszej Oddziału :Żoliborskiego" PTTK odznaka może być nadana honorowo.
2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
3. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek poświęconych zwiedzaniu miejsc związanych z życiem, działalnością i męczeństwem Księdza Jerzego Popiełuszki.. 
4. Dowolny jest sposób dokumentowania zwiedzanych miejsc: kronika, książeczka wycieczek, prezentacja multimedialna itp. Zwiedzane miejsca powinny być potwierdzane według zasad obowiązujących w turystyce (na przykład pieczątką, opisem, rysunkiem, zdjęciem, potwierdzeniem członka kadry PTTK). Przy tablicach należy podać treść napisu, a przy ulicach ich lokalizację. Szczególnie zalecane jest dokumentowanie tych miejsc w postaci opisów i wykonanych zdjęć zamieszczonych w kronice na płycie CD.
5. Do zdobycia odznaki konieczne jest uzyskanie 590 punktów według poniższych kryteriów:
a) Miejsce urodzenia (Okopy k. Suchowoli), miejsce męczeństwa (tama we
Włocławku), i miejsce wiecznego spoczynku (kościół św. Stanisława Kostki
w Warszawie) - 10 pkt
b) Muzeum, izba pamięci Księdza Jerzego - 8 pkt
c) Parafie, w których pracował oraz kościoły, w których odprawiał msze
za ojczyznę - 5 pkt
d) Miejsca, w których przebywał, jak szkoły, uczelnie, urzędy, kościoły,
miejsca związane z męczeństwem i śmiercią - 3 pkt 
e) Pomniki  - 3 pkt
f) Tablice pamiątkowe, obrazy itp. - 2 pkt
g) Ulice, place, instytucje noszące imię Księdza Jerzego - 1 pkt
Grupy obiektów punktowane są jako jeden obiekt o najwyższej wartości punktowej.
6. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału "Żoliborskiego" PTTK może przyznać wyróżnienia za szczególnie starannie wykonaną kronikę zawierającą materiał poglądowy i opisy miejsc związanych z osobą Księdza Jerzego. Najwartościowsze kroniki zostaną (za zgodą autora) przekazane do muzeum przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
7. Całą dokumentację wycieczek należy przesłać do Oddziału "Żoliborskiego" PTTK: 01-971 Warszawa, ul. Kasprowicza 40, gdzie nastąpi weryfikacja i przyznanie odznaki.
8. Dowodem zdobycia odznaki jest legitymacja. Metalowy znaczek można zakupić w Oddziale "Żoliborskim" PTTK.
9. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału "Żoliborskiego" PTTK zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc związanych z postacią Księdza Jerzego.
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej Oddziału "Żoliborskiego" PTTK.

                                                                                        Niniejszy regulamin został zatwierdzony
Przez Zarząd Oddziału "Żoliborskiego" w Warszawie
W dniu 26 kwietnia 2006 roku.

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.