PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Turysta Ziemi Pleszewskiej

reklama
reklama

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Pleszewskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Pleszewie.
 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 roku życia.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej - indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu pleszewskiego.
 6. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II Regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Turysta zdobywający Odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych kronikę odznaki. Kronikę turysta prowadzi według własnej koncepcji - z tym, że bezwzględnie powinna ona zawierać datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia obiektów - terenów.
 2. Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  1. obowiązuje przejście 5 km oznakowanym szlakiem turystycznym,
  2. zwiedzenie w czasie tych wycieczek ogółem 25 obiektów w tym:
   • czterech zabytków architektury murowanej,
   • trzech zabytków budownictwa drewnianego,
   • dwóch muzeów,
   • trzech miejsc pamięci narodowej,
   • dwóch pomników przyrody,
   • trzech parków zabytkowych.
 3. Okres zaliczania norm dla odznaki nie może przekroczyć jednego roku - licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia.
 4. W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 5. Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki "Turysta Ziemi Pleszewskiej" mogą być zaliczane na odpowiednie odzanki turystyki kwalifikowanej PTTK.
 6. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w kronice dokonują:
  • kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,
  • przodownik turystyki kwalifikowanej,
  • kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,
  • napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając w kronice swoją pieczęcią.
 7. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem i posiada w swej kronice odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada kronikę Zespołowi Weryfikacyjnemu PTTK Pleszew.
 8. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Pleszew.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "Turysta Ziemi Pleszewskiej" należy do Oddziału PTTK Pleszew.
 2. Regulamin odznaki opracowany został przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą PTTK Oddział Plesze i zatwierdzono uchwałą Prezydium Oddziału PTTK.

Obiekty

Zabytki architektury murowanej:

 • Kościoły: Broniszewice, Brzezie, Chocz, Dobrzyca, Goluchów, Jedlec, Karmin, Kościelna Wieś, Koźminiec, Kuczków, Lutynia, Pleszew, Strzydzew, Szymanowice, Tursko, Wieczyn.
 • Pałace: Broniszewice, Chorzew, Czechel, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Grab, Kuczków, Pleszew, Taczanów, Trzebowa, Żegocin.
 • Dwory: Borucin, Bronów, Brzezie, Czermin, Kajew, Karmin, Kowalew, Krzywosądów, Kuchary, Lenartowice, Lutynia, Marszew, Pieruchy, Psienie Ostrów, Skrzypnia, Sośnica, Suchorzew, Wszołów.

Zabytki budownictwa drewnianego:

 • Kościoły:
 • Wiatraki:
 • Dwory:

Muzea:

 • Gołuchów i Dobrzyca - Oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 • Gołuchów - Muzeum Leśnictwa,
 • Pleszew - Muzeum Regionalne,

Miejsca pamięci narodowej:

 • Białobłoty, Dobrzyca, Gołuchów, Jedlec, Kościelna Wieś, Łasew, Pleszew, Sośnica

Pomniki przyrody:

 • Bronów, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Jedlec, Karmin, Kuchary, Lutynia

Parki zabytkowe:

 • Broniszewice, Bronów, Brzezie, Chorzew, Czarnuszka, Czechel, Czermin, Dobrzyca, Fabianów, Gołuchów, Grab, Karmin, Kowalew, Kuchary, Lutynia, Marszew, Skrzypnia, Sośnica, Szkudła, Taczanów, Tursko, Wszołów, Żegocin.

Piesze znakowane szlaki turystyczne:

 • Pleszew - Lutynia - Dobrzyca, znaki żółte, 18 km
 • Pleszew - Lenartowice - Tursko, znaki żółte, 14 km
 • Gołuchów - Kuchary, znaki niebieskie, 7,1 km
 • Gołuchów - Kucharki - Sobótka, znaki żółte, 16,1 km
 • Gołuchów - Tursko - Grodzisko, znaki czerwone, 14,2 km
 • Gołuchów - Żegocin - Grab, znaki czerwone, 18,3 km
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.