PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Znam Ziemię Opolską

reklama
reklama

§ 1

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Znam Ziemię Opolską" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej - za zgodą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu z okazji Jubileuszu XXX-lecia Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Odznaka jest wyróżnieniem turysty-kolarza za znajomość Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności krajoznawczo-turystycznej. Zmiany do niniejszego regulaminu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego, która jest kontynuatorką działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej.

§ 2

Odznaka jest trzystopniowa (I stopień - biały, II stopień - żółty, III stopień - biało-czerwony). Można ją zdobywać na rowerze od 10 roku życia, przy czym młodzież do 18 lat w wycieczkach zbiorowych lub pod kierownictwem przewodników (przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki kwalifikowanej PTTK oraz nauczycieli), pozostali - na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.

§ 3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W każdym roku kalendarzowym można zdobyć Odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

§ 4

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów:

 1. udział w imprezach organizowanych przez struktury organizacyjne PTTK województwa opolskiego:
  • na I stopień udział w 2 imprezach
  • na II stopień udział w 3 imprezach
  • na III stopień udział w 4 imprezach
 2. zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez inne organizacje sportowe i turystyczne, określonej liczby obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podano w tabeli:

GRUPA Stopień I Stopień II Stopień III
I 4 6 10
II 5 5 15
III 2 3 5
IV 2 3 5
V 3 5 7
VI 5 8 12
VII 4 5 6
Razem: 25 35 60

Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

§ 5

Weryfikacje i przyznawanie odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2a - tel. 453-63-48.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w biurze ORSO PTTK Opole książeczki kolarskiej posiadającej potwierdzenie zwiedzanych zabytków krajoznawczych. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) miejscowościach można dokonywać: we wszystkich biurach turystycznych, hotelach, schroniskach PTSM, obiektach kulturalnych, urzędach administracyjnych, pocztowych, szkołach, posterunkach policji, strażnicach WOP, u sołtysów itp. posiadających pieczątkę z nazwą danej miejscowości.

§ 7

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej (ORSO PTTK Opole) może przyznać III stopień odznaki honorowo z pominięciem §4 i §6 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa opolskiego.

§ 8

Odznaki - zdobyte lub przyznane honorowo - wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub naradach związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje specjalne pismo upoważniające do noszenia jej.

§ 9

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu w dniu 6 kwietnia 1983 r. i wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 1983 r. Zmiany i poprawki w niniejszym regulaminie zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 10.05.2000 i tym samym stracił moc regulamin z dnia 16 kwietnia 1983 r.

§ 11

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.


Załącznik do regulaminu odznaki

GRUPA I - ZAMKI NA OPOLSZCZYŹNIE

 • Biała Nyska ślady zamku z XVI w.
 • Biała Prudnicka zamek Prószkowskich z XV w. przebudowany w XVII w.
 • Brzeg zamek Piastów Śląskich z XIV w. przebudowany w XVI w.
 • Chrzelice ruina zamku na "Kępie" z XIV w.
 • Głogówek zamek Książąt Opolskich z XIII w., przebudowany w XVI w.
 • Kamień Śląski obecna bryła z XVII w., odbudowana kaplica św. Jacka
 • Kantorowice zamek myśliwski Piastów Brzeskich - z 1600 r.
 • Karłowice zamek rycerski z XIV - XV w.
 • Kędzierzyn-Koźle ruina zamku Książąt Opolskich z XIV-XVI w.
 • Krapkowice zamek późnorenesansowy z XVI w.
 • Łąka Prudnicka zamek renesansowy z XV-XVI w.
 • Moszna zamek-pałac z XVIII w.,rozb. w 1896 oraz 1912-1914 r.
 • Namysłów zamek książęcy z XVI w., zach. mury oraz budynek mieszk.
 • Niemodlin zamek Książąt Niemodlińskich z XIV-XVI w.
 • Nysa pozost. po zamku - pałacu biskupim, baszta - ul. Moniuszki
 • Opole pozost. po zamku piastowskim, wieża z XIV w.
 • Opole zamek górny, zachowana wieża gotycka z XIV w.
 • Otmęt fragm. zamku z XIII w. w dzisiejszej zabudowie kościoła
 • Otmuchów zamek biskupi z XIV w., z późniejszymi przebudowami
 • Prudnik pozost. po zamku - wieża cylindryczna z XV w.
 • Prószków zamek Prószkowskich - renesansowy z XVI w.
 • Rogów Opolski zamek rycerski z XIV w. - przebudowany w XVI w.
 • Strzelce Opolskie ruina zamku Książąt Opolskich z XIV w.
 • Ujazd ruina zamku z XVI w.
 • Zimnice Małe zach. spichlerz przebudowany z zamku Prószkowskich.

GRUPA II - WYBRANE MIEJSCOWOŚCI WOJ. OPOLSKIEGO

 • Baborów
 • Branice
 • Brzeg
 • Byczyna
 • Daniec
 • Dobra
 • Dobrodzień
 • Głogówek
 • Głubczyce
 • Gogolin
 • Gorzów Śląski
 • Grodków
 • Jemielnica
 • Kałków
 • Koperniki
 • Krapkowice
 • Malnia
 • Małujowice
 • Mikolin
 • Moszna
 • Nysa
 • Olesno
 • Opole
 • Otmuchów
 • Paczków
 • Praszka
 • Sławniowice
 • Wołczyn
 • Zagwiździe
 • Żyrowa

GRUPA III - BUDOWNICTWO DREWNIANE - SAKRALNE

 • Baborów b. 1700-1702 r.
 • Baldwinowice b. 1414 r.
 • Bąków b. XV/XVI w.
 • Bierdzany b. 1711 r.
 • Brzezinki b. 1550 r.
 • Chocianowice b. 1662 r.
 • Dobrzeń Wielki b. 1658 r.
 • Krzywiczyny b. 1623 r.
 • Malnia b. 1801 r.
 • Ochodze b. 1702 r.
 • Olesno b. 1518 r.
 • Olszowa b. 1648 r.
 • Stare Olesno b. 1680 r.
 • Zakrzów Tur. b. 1759 r.

GRUPA IV - MUZEA

 • Brzeg Muzeum Piastów Śląskich - Zamek (pl. Zamkowy 1)
 • Daniec Muzeum Gminne (b. Izba Regionalna Mientusa)
 • Głogówek Muzeum Regionalne - Zamek (ul. Zamkowa)
 • Góra św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego (ul. Powstańców Śl. 1)
 • Kluczbork Muzeum im. Dzierżona (ul. 15-go Grudnia 10)
 • Łambinowice Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (ul. Muzealna 4)
 • Nysa Muzeum Regionalne (ul. Biskupa Jarosława 11)
 • Olesno Muzeum im. Nikodema Jaronia (Rynek 20)
 • Opole Muzeum Diecezjalne (ul. Kardynała Kominka 1a)
 • Opole Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7)
 • Opole-Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen)
 • Paczków Muzeum Gazownictwa (ul. Pocztowa 6)
 • Praszka Muzeum w Praszce (pl. Grunwaldzki 15)
 • Prudnik Muzeum Ziemi Prudnickiej (ul. Chrobrego 11)
 • Zagwiździe Muzeum Odlewnictwa

GRUPA V - REZERWATY PRZYRODY

 • Bażany - rezerwat leśny, naturalne stanowisko sosny zwyczajnej (z m. Jasienie - 4 km)
 • Blok - rezerwat leśny, fragmenty naturalnego boru sosnowego (Rzymkowice) (z m. Przychód - 4 km)
 • Boże Oko - rezerwat leśny, starodrzew buków (z m. Ujazd - 5 km)
 • Cicha Dolina - rezerwat leśny, las mieszany z przewagą buków, świerki (z m. Głuchołazy 3 km)
 • Góra Gipsowa - rezerwat roślinności kserotermicznej (k. Kietrza) (z m. Dzierżysław - 0,5km)
 • Jaśkowice - rezerwat leśny, las mieszany, dęby, modrzew (z m. Jaśkowice - 2 km)
 • Jeleni Dwór - rezerwat leśny boru mieszanego, drzewa osiągają 270 lat (z m. Chrzelice - 6 km)
 • Kamień Śl. - rezerwat leśny brekini (z m. Górażdże - 4 km)
 • Komorzno - rezerwat leśny, stanowisko buczyny pomorskiej ( z m. Komorzno - 3 km)
 • Krzywiczyny - rezerwat leśny jodły ( z m. Krzywiczyny - 2 km)
 • Las Bukowy - rezerwat leśny, starodrzew buków ( z m. Głuchołazy Centrum - 0,5 km)
 • Lesisko - rezerwat leśny, dęby, buczyna, modrzew (z m. Żyrowa - 2 km)
 • Ligota Dolna - rezerwat florystyczny, liczne okazy roślin, owadów, rzadkich motyli (z m. Ligota D. - 0,5 km)
 • Lubsza - rezerwat leśny, las mieszany ( z m. Lubsza - 3 km)
 • Nowa Kuźnia - rezerwat wodny, staw nowokuźnicki, liczne chronione gatunki roślin wodnych i błotnych, liczne gatunki ptaków (z m. Nowa Kuźnia - 1 km)
 • Płużnica - rezerwat leśny, świerk pospolity (z m. Płużnica - 3 km)
 • Przylesie - rezerwat leśny, resztki boru mieszanego (z m. Przylesie - 4,5 km)
 • Przyłęk - rezerwat leśny, resztki boru liściastego (z m. Markowice - 2,5 km)
 • Przysiecz - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Przysiecz - 3 km)
 • Rogalice - rezerwat leśny, olsza czarna (z m. Rogalice - 5 km)
 • Smolnik - rezerwat krajobrazowo-wodny (z m. Szumirad (leśniczówka) - 100 m)
 • Śmiechowice - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Śmiechowice - 2 km)
 • Potwierdza się w najbliższej miejscowości (leśniczówka, sołectwo, sklepy itp.)

GRUPA VI - ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

 • Brzeg Fabryka Silników Elektrycznych "BESEL"
 • Brzezie Elektrownia "OPOLE"
 • Chorula Cementownia "GÓRAŻDŻE" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Dobrodzień Dobrodzieńskie Fabryki Mebli
 • Gorzów Śląski Zakłady Aparatury "ARMAGOR"
 • Górażdże Zakłady Przemysłu Wapienniczego
 • Głubczyce Zakłady Piwowarsko-Słodownicze
 • Jedlice k.Ozimka Huta Szkła "JEDLICE"
 • Krapkowice Zakłady Papiernicze
 • Kędzierzyn-Koźle - Zakłady Azotowe
 • Kędzierzyn-Koźle - Port i Stocznia Rzeczna (Koźle)
 • Kędzierzyn-Koźle - Zakłady Chemiczne "BLACHOWNIA"
 • Kietrz Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "WELUR"
 • Kluczbork Zakłady Urządzeń Przemysłowych "FAMAK"
 • Lewin Brzeski Cukrownia "WRÓBLIN"
 • Murów Zakłady Szkła Termoizolacyjnego "WITROTERM"
 • Namysłów Zakłady Piwowarsko-Słodownicze
 • Nysa Zakłady Urządzeń Przemysłowych "ZUP"
 • Nysa Fabryka Samochodów Dostawczych "DAEWOO"
 • Olesno Zakłady Armatury Sanitarnej "ORAS"
 • Opole Opolskie Zakłady Graficzne
 • Opole Zakłady Koncentratów Spożywczych "OVITA NUTRICJA"
 • Otmuchów Cukrownia "OTMUCHÓW"
 • Ozimek Huta "MAŁAPANEW" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Pokój Zakłady Przemysłu Drzewnego
 • Praszka Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego "VISTEON" Poland S.A.
 • Prudnik Zakłady Przemysłu Bawełnianego "FROTEX"
 • Tułowice Zakłady Porcelitu "PORCELIT"
 • Zawadzkie Huta "ANDRZEJ" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Zdzieszowice Zakłady Koksownicze "KOKSOCHEMIA"

GUPA VII OBIEKTY UZDROWISKOWE I WYPOCZYNKOWE

 • Czarnowąsy Zakład Specjalistyczny dla Dzieci "CARITAS"
 • Dobra Ośrodek Wypoczynkowy
 • Głuchołazy Sanatorium Przeciwgruźlicze - Ośrodek Rekr.-Wypoczynkowy
 • Jarnołtówek Sanatorium Dziecięce
 • Jarnołtówek Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy "Ziemowit"
 • Korfantów Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne (zamek)
 • Kościerzyce Ośrodek Wczasowo-Turystyczny
 • Kup Szpital Specjalistyczy im. J. Szterlinga
 • Moszna Centrum Terapii Nerwic
 • Nowa Wieś Pr.Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci nr 2
 • Nysa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Nyskim
 • Otmuchów Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Otmuchowskim
 • Paczków Sanatorium dla Matki i Dziecka
 • Pokrzywna PTTK - Zespół Obiektów Turystycznych
 • Piotrowice Głub. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
 • Turawa PTTK - Dom Wycieczkowy (Małe Jezioro)
 • Turawa ZHP - Szkoleniowy Ośrodek Wodny (Duże Jezioro)
 • Turawa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorami Turawskimi
 • Sarnowice PTTK - Ośrodek Wypoczynkowy (camping)
 • Suchy Bór Woj. Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Uwaga: przy uzyskaniu potwierdzenia pobytu w obiektach wymienionych w gr. VI i VII nie jest wymagane zwiedzenie wnętrz.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.