PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego

reklama
reklama

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest odznaką regionalną PTTK ustanowioną przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego z inicjatywy Górnośląskiego Kręgu Krajoznawców i oddziałowych komisji krajoznawczych
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o województwie śląskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych
 3. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest ustanowiona w trzech stopniach:
  • - stopień I
  • - stopień II
  • - stopień III
 4. Odznakę przyznaje Górnośląski Krąg Krajoznawców, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach oraz uprawnione oddziałowe komisje krajoznawcze województwa śląskiego
 5. Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Śląskiego następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach turystyki pieszej i kolarskiej. Odznaka jest odpłatna

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 lat
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego
 3. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy
 4. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny
 5. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje itp.
 6. odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej
 7. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki
 8. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych:
Obiekty krajoznawcze Stopień odznaki Razem
I II III
1. Miasta zabytkowe 1 2 3 6
2. Zabytki architektury 4 8 12 24
3. Muzea lub Izby Regionalne 1 3 6* 10
4. Parki etnograficzne - 1 1 2
5. Rezerwaty przyrody 1 2 3 6
6. Parki krajobrazowe - 1 2 3
7. Parki zabytkowe 1 3 5 9
8. Miejsca pamięci narodowej 2 4 6 12
9. Inne obiekty krajoznawcze 10 10 10 30
10. Łączna suma obiektów wymagana na dany stopień 20 40 50 110

Wyjaśnienia do tabelki

 1. Przykłady miast zabytkowych: Bielsko-Biała, Będzin, Bytom, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Wodzisław Śl., Żarki, Żory, Żywiec
 2. Dowolne zabytki architektury z wyjątkiem zabytków na terenie miasta, wykazywanego przez ubiegającego się o odznakę w punkcie 1
 3. *Muzeum Śląskie jako warunek zdobycia III stopnia, o ile nie zostało ono wykazane do stopni wcześniejszych Chorzów - Górnośląski Park Etnograficzny, Pszczyna - Zagroda Wsi Pszczyńskiej
 4. W województwie śląskim jest 59 rezerwatów, na przykład: Modrzewiowa Góra, Zamczysko, Zielona Góra, Hubert, Wielki Las, Kaliszak, Sokole Góry, Jeleniak-Mikuliny, Segiet, Ochojec, Las Murckowski, Łężczok, Rotuz, Kopce, Szeroka, Barania Góra, Śrubita, Oszus, Romanka, Pilsko
 5. Parki krajobrazowe: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego, Orlich Gniazd, Stawki, Lasy nad górną Liswartą, Załęczański Park Krajobrazowy, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Żywiecki Park Krajobrazowy
 6. Wszystkie zabytkowe parki miejskie oraz znajdujące się w sąsiedztwie zamków i pałaców
 7. Pomniki, tablice pamiątkowe, groby żołnierzy poległych w powstaniach i wojnach
 8. np.: Chorzów WPK i W (planetarium, ZOO, Wesołe Miasteczko), Tarnowskie Góry (Kopalnia Zabytkowa, sztolnia "Czarnego Pstrąga"), kolejka wąskotorowa Bytom - Miasteczko Śląskie lub Gliwice - Rudy, Gliwice - palmiarnia, Sosnowiec - Egzotarium, Zabrze - ogród botaniczny, Katowice - "Spodek", Biblioteka Śląska inne przykłady architektury współczesnej
 9. Do łącznej sumy obiektów wymaganych na dany stopień uzupełniamy dowolnymi obiektami z dowolnych grup

III. Postanowienia końcowe

 1. Zdobycie brązowej i srebrnej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej upoważnia do przyznania I i II stopnia Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego pod warunkiem, że Regionalna Odznaka Krajoznawcza zdobywana była na terenie województwa śląskiego
 2. Obiekty krajoznawcze zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz
 3. Górnośląski Krąg Krajoznawców na wniosek własny lub oddziałowych komisji krajoznawczych może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego z pominięciem wymogów punktu II.7
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach
 5. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2000 r. i od tego dnia wchodzi w życie.
 6. Opracowanie: Andrzej Likos, Bogdan Tytko - Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl
 7. Konsultacja - Edward Wieczorek - kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach

UWAGA! Nowy wzór odznaki zostanie wprowadzony dopiero po wyczerpania nakładu Odznaki Krajoznawczej Województwa Katowickiego

Katowicki Oddział Regionalny PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.