PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Łódzkiego.

reklama
reklama

Postanowienia ogólne.

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzka Rade Oddziałów PTTK w Łodzi.

1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.

2. Odznaka posiada cztery stopnie;brązowy,srebrny,złoty i złoty z wawrzynem.

3. Odznakę zdobywa sie w kolejności stopni bez ograniczaniczenia czasu.

4. Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem moiże być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.

Warunki zdobywania Odznaki.

1. Odznake można zdobywac po ukończeniu 8 roku życia.

2. Odznakę zdobywa sie przez udzial w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.

3. Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu nastepującej liczby punktów;

 • brązowa 100,
 • srebrna 200,
 • złota 500

Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest honorowo dla posiadaczy złotej, ktorzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktówq za organizację imprez i dzialalnośc krajoznawczą lub przy weryfikacjoi odznaki zlotej za organizację imprez i dzialalność krajoznawczą posiadali 200 punktów

Liczbna punktów przyznawana za;

1.Zwiedzanie

1.1 Miast i miejscowości

 • 15 punktów- Łódź,Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz
 • 10 punktów- Opoczno,Sulejów-Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia-Nieborów,
 • 5 punktów - Oporów, Łask, Poddębice,Warta,Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódź, Tomaszów Mazowiecki,Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny,Przedbórz,Radomsko

Punkty za zwiedzanie w/w miast i miejscowości przyznawane niezależnie od punktow zdobytych za zwiedzanie obiektow krajoznawczych 1.2; 1.3; 1.4;

1.2. Muzeów , izb pamięci , wystaw i galerii;

 • 5 punktów - każde muzeum ,
 • 3 punkty - wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria

1.3.Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic;

 • 3 punkty- przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obieklcie lub miejscowości,
 • 2 pkt - przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawniona osobe.

1.4.Obiektow przyrodniczych;

 • 5 punktów- parki krajobrazowe,
 • 4 punkty - rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne, 2 punkty - pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.

Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawniona osobę.

2. Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie wojewodztwa łodzkiego;

 • 5 pkt- impreza turystyki kwalifikowanej,
 • 3 pkt - wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.

Punkty za udział w imprezach traktowane sa jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np.Oddział PTTK, szkoła), niezaleznie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.

3. Organizowanie imprez i dzialalność krajoznawczą;

 • 10 pkt - zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np.kierownik rajdu) lub za publikację w czasopismie krajoznawczym,
 • 5 pkt- współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lyub wykladu krajoznawczego.

4. Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego

 • 15 pkt- każda odznaka bez względu na stopień zdobycta w okresie objętym weryfikacją

Punkty traktowane jako premia przyznawana niezaleznie od punktow uzyskanych za zwiedzanie obiektów 1.2; 1.3; 1.4.

Uwaga! Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane sa tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka-kronika udziału w imprezach, zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje;

 • data
 • zwiedzanie obiektu lub nazwa imprezy
 • potwierdzenie
 • liczba punktów
 • opis, jesli potrzebny Na końcu wpisu dotyczacego danego stopnia odznaki nalezy napisać: Odznaka........................................ punktów

2.Odznaki w stopniach;brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK Województwa Łódzkiego. Metalowe znaczki- atrybut przyznanej odznaki wydawane będa po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji.

3.Odznake w stopniu zlotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów.Odznaka wydawana jest bezpłatnie.

4.Dopuszcza sie weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem doi właściwych im książeczek.

5.Interpretacja regulaminu należy do kapituły Rady Oddziałów PTTK Województwa Łodzkiego.


Wykaz miejscowości z interesującymi walorami krajoznawczymi w Województwie Łódzkim.

Powiaty;

 • Bełchatów-kościół paraf. XVIIw; dwór Kaczkowskich XVIIIw
  • Głupice - dwór XIX w,park
  • Kaszewice - kośc. drewniany 1612 r,
  • Kleszczów - wyrobisko węgla brunatnego
  • Łękińsko - kośc. paraf.
  • Parzno - zespól rezyd.
  • Rusiec - k. paraf. 1650 r,
  • Szczerców - rezerwaty torfowiskowe
  • Wawrzkowizna - osrodek wypoczynk.
  • Wygiełzów - kośc. paraf. drewn.1796 r
  • Zelów - zbór braci czeskich 1823 r
 • Kutno - muzeum Bitwy nad Bzurą, pałac 1781 r /Szkola Muz./, ratusz 1843 /muzeum/
  • Bedlno - palac 1920 r, park,
  • Byszew - pałac i park XIX w
  • Dąbrowice - d. ratusz XIX w, k. paraf. 1823 r
  • Emilianów - dwor i park XIX w.
  • Głogowiec - k. paraf. XV w, pałac i park XIX w,
  • Grochów - dwor i park XIXw.
  • Imielno - zespół pałacowy XIX w
  • Karolew - dwór i park XIXw,
  • Kąty - zespół dworski XIXw,
  • Konary - dwór i park XIXw,
  • Krośniewice - dawny zajazd / Muzeum im.J.Dunina Borkowskiego ,pałac XIX w,
  • Ktery - dwór i park XIXw
  • Leszno - zespól dworski XIXw
  • Łanięta - kośc.paraf, zameczek,
  • Łęki Kościelne - dwór, kość.drewn.
  • Miłonice - dwór
  • Mirosławice - dwor i park XXw,
  • Mlogoszyn - dwór i park XXw,
  • Oporów - zamek XV (Muzeum Wnetrz), kośc.paraf. i klasztor paulinów XVw.
  • Orłów - kość. Paraf.1430 r
  • Sójki - dwor i park XIX w.
  • Strzegocin - pałac i park XIXw
  • Suchodębice - zespół dworski XIXw
  • Wojszyce - dwór,
  • Żychlin- k. paraf. XVIII w, bożnica 1880 r.
 • Łask - kośc. Paraf. XV-XVII w, kośc. drewn. 1660 r,
  • Buczek - kośc. paraf. XV w,
  • Kolumna - budowle willowe,
  • Łopatki - dwór,
  • Marzenin - kość. paraf (freski) XVIw,
  • Sędziejowice - dwór XIXw,
  • Widawa - kość. paraf. 1638r, klasztor (muzeum)
  • Wodzierady - dwór,
  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
 • Łęczyca - zamek XIV w (Muzeum Regionalne), kość. paraf. XVw, kość. bernard. 1636r, cmentarz 1939r
  • Biesiekiery - ruiny zamku XVI w
  • Daszyna - dwór XIX w
  • Goślub - palac,
  • Góra św. Małgorzaty - kośc. paraf. XVII w
  • Grabów - kość.paraf.XIXw,
  • Gusin - dwór XIXw
  • Leśmierz - cukrownia XIXw.
  • Piątek - kość. paraf. XVw, kość. cment. drewn. XVIIw, obelisk środka Polski
  • Sławoszew - kość. 1840r
  • Tum - kolegiata XIIw, kośc. drewn. XVIIIw, grodzisko
  • Witonia - kość. paraf.XVIw
  • Zbylczyce - dwor i park XIXw
 • Łowicz - katedra XVIIw, kośc. Pijarów XVIII w, kośc. ewang. XIXw , ratusz 1826, kolegium księży misjonarzy, Muzeum region. (sala baroku, folklor, skansen)
  • Arkadia - park XVIII w.
  • Bielawy - kośc. paraf.XV w.
  • Borów - dwor, park XIX w,
  • Chruślin Kościelny - kośc. paraf. XVIw,
  • Domaniewice - kośc. paraf.XXw, kapl. Celestów 1631r, stawy "Rydwan" i "Okręt"
  • Kiernozia - kośc. paraf. XVIw, palac i park XIXw, cmentarz 1939 r Kocierzew - kośc. paraf.
  • Luszyn - kośc.paraf., palac , park
  • Łyszkowice - bud. fabr. XIX w, układ przestrzenny,
  • Maurzyce - most spawany, skansen lowicki,
  • Mroga - dwor, park
  • Nieborów - pałac XVII w. (Muzeum Narodowe), park, bud. gospodarcze,
  • Sobota - kośc. paraf. XVI w(nagrobki), zameczek XIX w.
  • Sromów - muzeum ludowe J. Brzozowskiego,
  • Walewice - palac XVIII, park, bud. gospodarcze, stadnina koni, pomnik 1939r
  • Waliszew - kośc. drewniany XVIIw.
  • Złaków Borowy - chałupy XIXw.
 • Łódź
  • Chojny - dwor, Centrum Zdrowia Matki Polki,
  • Łagiewniki - zesp. klasztor. palac,
  • Mileszki - kośc. drewn.
  • Ruda Pabianicka - stawy , widok z Rudzkiej Góry
 • Łódź Wschód i Brzeziny
  • Andrespol -o śr. wyp. Wiśniowa Góra
  • Brzeziny - k. paraf. XVw (kapl. renes.), klasztor reformatorów., XVIIIw, k. drewn. XVII w pałac (muzeum),
  • Byszewy - dwór XIXw,
  • Czarnocin - młyn Jakubów i dom Reymontów,
  • Gałków - rez. przyrody
  • Jeżow - k. paraf. cment. 1939r
  • Kołacinek - k. drewn. XVIII w
  • Kruszów - dwór XIXw,
  • Lisowice - palac XIXw, dolina rzeki Mrogi
  • Nowosolna - k. ewangel. XIXw, gwiaździsty układ wsi,
  • Rochna - stawy i ośr. wypocz.
  • Rogów - arboretrum, rezerwaty przyrody np."Popień"
  • Rzgów - kośc. paraf. XVIIw, cmentarz 1914 r
  • Tuszyn - kośc.paraf.XIXw, targowisko
  • Tworzyjanki - wille XIXw,
  • Żeromin - zespóldworski XIXw,
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • Opoczno - kośc. paraf. XV-XX w, zamek (muzeum), kamieniczki XVIIw,
  • Anielin - pomnik Hubala,
  • Białaczów - pałac XVIIIw, park, ratusz 1797r,
  • Drzewica - zamek XVIw, kośc. paraf. XVw,
  • Paradyż - kośc. paraf klasztor 1747 r
  • Poświętne - zespól klasztor. XVIIIw, kośc. św.Anny XVIII w, kośc. św. Józefa XVIIw
  • Żarnów - kośc. paraf. XII-XXw, grodzisko
 • Pabianice - kośc. paraf. 1585r, zamek 1571 r, kośc. ewang. fabryka Kruszego i Endera,
  • Dłutów - dwor, park XIX w, Dobroń - kośc. paraf. drewn. XVIII w.
  • Konstantynów Łódzki - kośc. paraf XIX w, domy tkaczy, ośr. wypocz.
  • Lutomiersk - zespół klasztor. XVIII w.(fragm. d. zamku), kośc. paraf. 1780 r
  • Widzew - pałac fabr. 1897r.
 • Pajęczno - kośc. paraf. XVII w, lipa
  • Biała - kośc. paraf. drewn. 1581r,
  • Chorzenice - dwór, pałac,
  • Działoszyn - palac XVI w, kośc. paraf. 1787
  • Nowa Brzeźnica - kośc. paraf
  • Radoszewice - dwór, park,
  • Siemkowice - dwor XVII w, park
  • Stróża - kośc. drewn. 1715r,
  • Sulmierzyce - kośc. paraf. XIXw (ławy)
  • Wąsosz G. - dolina rzeki
  • Załęczański Park Krajobrazowy
 • Piotrkow Trybunalski - kośc. farny XV w, kośc. jezuitów XVIII w, kośc. bernardynów XVIII w, kośc. dominikanów XVw, mury miejskie, rynek, zamek XV w (Muzeum Regionalne), synagoga XIX w, cerkiew XIXw
  • Bąkowa Góra - kośc. paraf. XVIw, dwor XVIIw, ruiny zamku
  • Bogusławice - stad. ogierów,
  • Byki - zamek XVIw,
  • Łęczno - dwór XIXw
  • Łęki Szlacheckie - kośc. paraf.
  • Majkowice - ruiny zamku XVIw,
  • Mierzyn - kośc. paraf. XVIIw,
  • Moszczenica - dwor i park XIXw
  • Ręczno - kośc. paraf. XVIw,
  • Rozprza - grodzisko,
  • Skotniki - kośc. paraf. XVIIw, dwór
  • Srock - kośc. paraf. XVIIIw.
  • Sulejów - kośc. paraf. XIXw, wapienniki,
  • Sulejów Podklasztorze - obronny zespół klaszt. cystersów, kośc. paraf. XIIw
  • Witów - kośc. paraf. XVIII, brama obronna XVw,
  • Wolbórz- kośc. paraf. XV/XVIII w, palac XVIII, park, pomnik A. Frycza Modrzewskiego
  • Sulejowski Park Krajobrazowy
 • Poddębice - kośc. paraf. 1610r, pałac 1617, park
  • Bronów - dwór XIXw (M. Konopnicka-izba )
  • Drużbin - kośc. paraf. 1630r
  • Gostków - pałac 1802r
  • Jeziorsko - jezioro na Warcie
  • Księże Młyny - ośr. wypoczynk.
  • Niewiesz - pomnik 1939 r,
  • Pęczniew - kośc. drewn. 1761r,
  • Siedlądków -kośc. paraf. 1683r,
  • Spicymierz - kośc. paraf. dywan kwiatowy na Boże Ciało.
  • Tur - kośc. drewn.1754r
  • Uniejów - kośc. paraf. XVw, sarkofag bł.Bogumiła, zamek XIV/XVI w
  • Wartkowice - kośc. drewn. XVIIIw,
  • Wola Flaszczyna - dwor i park XIXw,
  • Zadzim - kośc. paraf. XVI w, pałac XIXw, park
 • Radomsko - kośc. paraf. 1876r, kośc. drewn. XVIIw, k. francisz. 1712r
  • Chełmno - kośc. paraf. XVIw (nagrobek J.Leżeńskiego), pałac XVIIw, grodzisko,
  • Dmenin - kośc. paraf. XVIw.
  • Dobroszyce - kośc. paraf. 1820r, "Biala Góra"-punkt widok.
  • Gidle - k. dominik. XVIIw, k.drewn.XVIw,
  • Kamieńsk- kośc. paraf (nagrobek),
  • Kobiele Wlk.- palac i park XIX w, kośc. paraf. XXw, pomnik W.reymonta,
  • Kodrąb - kośc. paraf.XVw,
  • Lgota Wlk.- kośc. drewn. XVIIw.
  • Maluszyn - kośc. parag. XVIIIw.
  • Niedośpielin - kośc. paraf. drewn. 1773r,
  • Odrowąż - dwor i park XIX w, cis (największy w woj.)
  • Pławno - lipa
  • Przedbórz - kośc. paraf. XIV/XVIIw. zajazd (muzeum ludowe),ratusz XIXw,
  • Rzejowice - kośc. paraf XVIw,
  • Silniczka - kapl. ariańska XVIIw,
  • Wielgomłyny - zesp. klaszt. paulinów XVw, dąb,
  • Żytno - dwor XIXw,
  • Przedborski park Krajobrazowy
 • Rawa Mazowiecka - kośc. paraf. i dawn. kolegium jezuitów 1613 r., zamek XIV w (Muze.region.), ratusz XIXw.
  • Babsk - dwór XIXw, kośc. paraf. XIXw.
  • Biała Rawska - kośc. paraf. XVIIw, zameczek XIXw
  • Białynin - kośc. paraf. XXw (witraże), kapl. cment.
  • Boguszyce - kośc. drewn. XVIw,
  • Bujały - dwor i park XIXw,
  • Janisławice - kośc. paraf.
  • Kaleń - pałac, dwór,
  • Krzemienica - kośc. paraf. (nagrobek),
  • Regnów - kośc. paraf.
  • Rosocha - zespół pałacowy XXw,
  • Trębaczew - rezerw.przyrod.
  • Wilkowice - zespół dworski XIXw.
 • Sieradz- kośc. farny 1370r, kośc. dominik. XIIIw, kośc. cmentarn. XVw, relikty zamku, rynek, kamienica Jagiellońska (muzeum), skansen,
  • Barczew - dwór XIXw,
  • Biskupice - pałac 1904r, park.
  • Błaszki- kośc. paraf. 1779r.
  • Brzeźno- kośc.paraf.1761r
  • Burzenin- kośc.paraf.1761r
  • Charłupia Mała- kośc.paraf.1907r
  • Charłupia Wlk- kośc.paraf.1797r, dwór XVIIIw.
  • Chojne-kośc.paraf.(nagrobek), dwór,
  • Cielce- dwór XIXw.
  • Dąbrowa Wlk.- kośc.drewn.XVIIIw, dwor XIXw,
  • Dębołęka- dwór, park XIXw,
  • Dzierlin- dwór,
  • Goszczanów-kośc.paraf.,1666r.
  • Gruszczyce- kośc.drewn.1760r,
  • Inczew- zespół pałacowy,
  • Jasionna- dwor 1752r, park.
  • Kalinowa- dwor XVIIw, kośc.paraf.XVw,
  • Karsznice- młyn wodny XIXw.
  • Kliczków Mały- kośc.drewn.1764r, dwór, park XIXw.
  • Kliczków Wlk.- zespół dworski XVII/XIXw.
  • Kobierzycko- dwor i park XIXw.
  • Kobylniki-dwor i park XIXw.
  • Kościerzyn- zespół dworski XIXw. ,grodzisko.
  • Kurpie- młyn wodny XIXw.
  • Małków-pałac 1820r, i park, pomnik Wl.Reymonta
  • Męcka Wola- dwór, park XIXw,
  • Męka Sieradz -kośc.paraf.
  • Pyszków- dwor XVIIIw.
  • Rossoszyca-kośc.drewn.1783r.
  • Rożdżały- palac XIXw. i park,
  • Równa- dwor, park XIXw.
  • Starce- dwor, park XIXw.
  • Stojanów- dwór, park XIXw
  • Tubadzin-dwór Walewskich(muzeum)XVIII/XIXw, park Ustków- dwór XVIIIw,
  • Warta-kośc.paraf.1340r, cmenta.żyd., zesp. klasztor. bernardynów 1497/XVIIIw.
  • Wągłczew- zesp.klasztor.bozogrob.1635r.
  • Witów- dwor 1770r, i park
  • Wola Niechmirowska- dwor XIXw.
  • Wróblew-kośc.drewn.1804r.
  • Wrząca- dwor i park XIXw.
  • Złoczew-kośc. paraf. XVIIw, zesp. klasztor. 1614r,pałac XVIIIw.
 • Skierniewice- kośc.paraf. 1780r, zesp. pałac. XVII/XIXw. park, brama parkowa XVIIIw.
  • Bolimów- kośc.paraf.XVIIw.kośc.filialny 1635 r, wytwórnia ceramiki,cmentarz 1914r.
  • Chojnata - kośc.paraf.XVIIIw.dwor
  • Gluchów- kośc.paraf.XVIIIw, dwór XIXw.
  • Janisławice-kośc.paraf.XVIw.
  • Jeruzal-kośc.paraf.
  • Lipce Reymontowskie-kośc. paraf.XIXw. Muzeum Regionalne, budka dróżnika (Wł.Reymont)
  • Maków- kośc.paraf.XVIIIw.
  • Nowy Dwór- dwor i park XXw.
  • Paplin- dworek,
  • Pszczonów- kośc.paraf.
  • Słupia- kośc.drewn.1764r.
  • Stara Rawa -kośc.drewn.1731r,
  • Trzcianna-dwor 1820r.
  • Turowa Wola- dworek,
  • Wola Pękoszewska - dworek,
  • Bolimowski Park Krajobrazowy
 • Tomaszow Mazowiecki - kośc. paraf. XIXw, kośc. ewangel. XIXw. palac XIXw.(muzeum), rez.."Niebieskie Źródła", skansen rzeki Pilicy.
  • Bartoszówka - dworek,
  • Będków- kośc.paraf.1462r.
  • Borki- jezioro Sulejowskie, ośr.wypoczyn.
  • Budziszewice- kośc.paraf.1907r.
  • Czerniewice- kośc.drewn.XVIIIw.zespół dworski 1850r,
  • Inowłodź- kośc.paraf.1520, kośc.romański 1086r, synagoga XIXw, ruiny zamku,
  • Jeleń- bunkry,
  • Krzemienica- kośc.paraf.1598r,
  • Konewka- bunkry,
  • Lubochnia-kośc.paraf.XXw.(renesans.nagrobki)
  • Nagórzyce - groty(zasypane),
  • Popielawy- zespól dworski XIXw.
  • Prażki- dom rodz. Reymonta XXw.
  • Rokiciny-stacja poczty konnej i dworzec kolejowy 1848r.
  • Rzeczyca- kośc.paraf.
  • Smardzewice- zesp. klasztor. Francisz.XVIIIw, zapora i jezioro na Pilicy, rezerw. żubrów "Książ"
  • Spała- kośc.drewn.1923r, dom pamięci leśników, stare budynki FWP, żubr spiżowy, Ośr.Sport
  • Ujazd- kośc.paraf.1680r, pałac XIXw.
  • Węgrzynowice- dwór J.Paska XVIIIw.
  • Wielka Wola- zesp.dworski XIXw.
  • Spalski Park Krajobrazowy
 • Wieluń - kolegiata XIVw, zesp. klasztor. bernardynek XVIIw, zbór ewang.(muzeum), zespół klaszt. franciszk.,
  • Brama Krakowska, mury miejskie,
  • Biała- kośc.drewn. XVIw.
  • Chotów- kośc.paraf.1616r.
  • Czarnożyły- kośc.paraf.1726r.
  • Gaszyn- kośc.drewn.
  • Grębień- kośc.drewn. 1470r.z gotycko-renesansową polichromią
  • Kadłub- kośc.drewn.XVIw.
  • Komorniki- kośc.paraf.1631r.
  • Konopnica- kośc.paraf.1642r, dwor XIXw, grodzisko, cment.WP 1939r,
  • Krzyworzeka- kośc.paraf.XIII, dzwonnica
  • Łagiewniki- kośc.drewn.1623r,
  • Łaszew- kośc.drewn.1531r.
  • Mokrsko- kośc.paraf.XVIIw.
  • Naramice- kośc.drewn.XVIw.
  • Osjaków- ośrod.wypocz.
  • Ostrówek- zespół dworski XIXw.
  • Ożarów- dwor(muzeum )1757r.
  • Popowice- kośc.paraf.1522r,
  • Rychłocice- kośc.paraf.XVIIw, zesp.dworski XIXw.
  • Ruda - kośc.paraf.
  • Skomlin- kośc.drewn.XVIIIw, drewniany spichlerz z 1777r.
  • Wielgi- zesp.dworski XIXw,
  • Wierzbie-kośc.drewn.
  • Wierzchlas- kośc.paraf.XV/XVIIIw
  • Załęczański Park Krajobrazowy
 • Wieruszów - kośc. paraf. paulinów 1676. kośc. drewn. 1746r,
  • Bolesłwiec- XVIIw. Młyn wodny (hotel), ruiny zamku( 1335-1370), barok.kośc.1595r
  • Cieszęcin-drewn kośc./sanktuar.św.Wojciecha
  • Czastary- kośc.paraf, izba regionalna,
  • Lututów- palac XIXw, park, dawne warsztaty rzemieśln.(czynne)
  • Łubnice- kośc.paraf. z XIVw.
  • Sokolniki- pałac,park XVIIIw (hotel)
  • Stary Ochędzyn- kośc.paraf. XVIw.
  • Świątkowice- dwór i park XVIIIw.
  • Walichnowy- palac i park XIXw.
 • Zduńska Wola - kośc. paraf. XIXw, dom (muzeum) Św.M.M.Kolbego, domy tkaczy, dwór XIXw. klasztor Orionistów, kaplica (morawitów), cment. żydow. esp. kośc. ewang. augsb.
  • Karsznice- skansen lokomotyw,
  • Korczew- kośc.drewn.XVIIIw.
  • Paprotnia- dwór i park XIXw.
  • Prusinowice- zesp. dworsko-parkowo-folwarczny, izba regionalna (szkola)
  • Pstrokonie- dwór i park XIXw.
  • Rzepiszew- zesp.dworsk.parkow.
  • Strońsko- kośc.romański,cmentarz WP 1939r,
  • Szadek- kośc.z XIVw,zabytk.układ rynku,
  • Wojsławice- zespól dworsko-parkowy z XIXw, izba regionalna,
 • Zgierz- kośc.paraf.domy tkaczy (muzeum),
  • Aleksandrów Łódz.- kośc. paraf. 1818r, kośc. ewang. 1828r, ratusz 1824r, domy tkaczy XIXw, cment. żydowski
  • Biała- kośc.drewn.XVIIIw,
  • Bratoszewice-kośc.paraf.XVw, pałac XIXw i par
  • Ciosny- rez.jałowców
  • Dobra- kośc.paraf.1907r, kośc. Morawitów 1910r,pomnik i groby z 1863r
  • Dzierżązna- dwór XXw(ośr.wyp.)
  • Gieczno-kośc.drewn.1717r.
  • Glinnik -zesp.dworski XIXw.
  • Głowno kośc.paraf., pałac XXw(muzeum), dwor XIXw, park
  • Grotniki - rezerw.przyr. ośrodk.wypocz.
  • Kębliny- zesp.dworski XIXw (MONAR),
  • Koźle- drewn.kośc.paraf.1752, pomnik 1939r
  • Lipka- zesp.kośc.Morawitów XXw
  • Lućmierz-karczma XIXw, pomnik martyrologii
  • Mąklice-drewn.kośc.paraf.XVIIIw,Łowicka Izba Ludowa,
  • Modlna- kośc.drewn.XVIIw., cment WP 1939r,
  • Nakielnica- dwor i park XIXw.
  • Niesułków- kośc.paraf XVIIw, zesp.dworski XIXw
  • Osse- zespół dworski XIXw
  • Ozorków- kośc.paraf.1654r, kośc.ewang.XIXw, cment.paraf/pałac fabr.XIXw.
  • Parzęczew- kośc.paraf.1804r, drewn.kośc.cment.XVIIw.
  • Solca Wlk.-kośc.cment.1863r, mogiły 1939r
  • Stryków- kośc.paraf.1907r, szkoła(ratusz), pomnik "Książki", kośc. Morawitów XXw.
  • Zgiłe Błoto- dwór 1884 r
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.