PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI " MIŁOŚNIK ZIEMI TARNOWSKIEJ

-+-+----------+-+-
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Ziemi Tarnowskiej
ul Żydowska 20
33-100 Tarnów
tel. (014) 622 22 00
odznaka

REGULAMIN
Odznaki "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej"

§1

Odznaka Turystyczna PTTK " Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" zostala ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie.

Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów społeczeństwa oraz młodzieży do systematycznego poznawania Ziemi Tarnowskiej . Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych Ziemi Tarnowskiej, poznawania jej historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody i miejsc martyrologii.

§2

Odznaka "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej " jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem emalii.

* Stopień pierwszy ma niebieską emalię w tle herbu "Leliwa"

* Stopień drugi ma niebieską emalię w tle i żółtą emalię w herbie "Leliwa'.

* Stopień trzeci ma niebieską emalia w tle żółtą w herbie i czerwoną w wieńcu serc.

W jednym roku można zdobyć jeden stopień.

§3

O uzyskanie odznaki " Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§4

Odznakę " Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" można uzyskać przez odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia każdego roku.

§5

Odznaka "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:

- ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczka ( GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego. lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.

§6

* Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia pierwszego uzyskuje ten , kto w ciągu jednego roku:

a) zdobył 40 pkt. do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT lub odbył wycieczkę na trasie minimum 40 km do odznaki OTP, KOT

b) zwiedził jedno miejsce pamięci narodowej

c) zwiedził muzeum lub izbę pamięci

d) uczestniczył w jednej imprezie organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.

* Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia drugiego uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku:

a) zdobył 80 pkt. do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT (lub odbył wycieczkę na trasie minimum 80 km do odznaki OTP, KOT)

b) zwiedził dwa miejsca pamięci narodowej

c) zwiedził dwa muzea lub dwie izby pamięci

d) zwiedził dwie miejscowości na terenie Ziemi Tarnowskiej

e) uczestniczył w dwóch imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej

* Odznaką "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia trzeciego uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku:

a) zdobył 120 pkt do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT lub odbył wycieczkę na trasie minimum 120 km do odznaki OTP, KOT

b) zwiedził pięć miejsc pamięci narodowej

c) zwiedził cztery miejscowości na terenie Ziemi Tarnowskiej

d) uczestniczył w trzech imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.

§7

Zwiedzanie tych samych miejsc pamięci narodowej muzeów, izb pamięci, oraz miejscowości może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

§8

Odznakę " Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§9

Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.

W książeczkach tych należy zaznaczyć punkty na Odznakę " Miłośnik Ziemi Tarnowskiej"

§10

Teren Ziemi Tarnowskiej na którym zdobywać można odznakę to obszar: ze wschodu od Wisłoki, po Rabę na zachodzie, na północy od Wisły , po Beskid Wyspowy na południu.

§11

Interpetacja wymagań Regulaminu należy do ZO PTTK.

Oznakę "Miłośników Ziemi Tarnowskiej" można nabyć tylko w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej ul Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP.

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.