PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur

reklama
reklama

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka "Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur" została ustanowiona w 1988 roku przez Komisję Krajoznawczą ZW PTTK.
 2. Celem odznaki jest popularyzowaanie walorów kulturowych Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
 3. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki "Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur" mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej, zgodnie z regulaminem jej zdobywania.
 4. Weryfikację kart zdobywania odznaki oraz przyznawanie jej poszczególnych stopni prowadzi Komisja Krajoznawcza działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK ZO.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznaka jest 4-stopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.
 2. Czas zdobywania odznaki:
  • stopień I (popularna) - 1 rok
  • stopień II (brązowa) - 1 rok
  • stopień III (srebrna) - 2 lata
  • stopień IV (złota) - 3 lata
 3. Zaliczenie na odznakę "Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur", potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, instruktora krajoznawstwa regionu i instruktora krajoznawstwa Polski lub przez uzyskanie potwierdzenia (pieczątki) pobytu na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.
 4. Obiekty zaliczane na kolejne stopnie odzanki "Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur" nie mogą być zaliczone ponownie na stopnie wyższe.

III. UWAGI

 1. Komisja Krajoznawcza ZO w Suwałkach, działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Suwałkach, może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawzej ZO PTTK w Suwałkach.

IV. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W celu zdobycia poszczególnych stopni Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej należy spełnić przedstawione niżej wymogi:

PUNKTACJA
Obiekty krajoznawcze stopień II stopień III stopień IV
Muzea 4 6 8
Obiekty architektury 4 6 8
Rezerwaty 6 9 12
Miejsca pamięci 6 8 10
Wycieczki 4 8 12
RAZEM 24 37 50

Odznaka popularna może być przyznana osobom, które wzięły udział w jednej dwudniowej lub dwóch jednodniowych wycieczkach krajoznawczych na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich uzyskując potwierdzenie uczestnictwa z podaniem trasy wycieczek.


Punktacja za zwiedzanie poszczególnych obiektów krajoznawczych

 1. MUZEA - po 2 punkty:
  • Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie,
  • Muzeum Historii Kanału Augustowskiego w Augustowie,
  • Muzeum Michała Kajki w Ogródku,
  • Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,
  • Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu,
  • Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
  • Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
  • Izba Regionalna w Giżycku,
  • Izba Regionalna w Lipsku,
  • Izba Regionalna w Puńsku,
  • Izba Regionalna w Rynie,
  • Izba Regionalna w Rudawce k. Mikaszówki,
  • Izba Pamięci 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie,
  • ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w Krzywem (Wigierski Park Narodowy),
  • Muzeum Przyrodnicze w Krutyni,
  • wystawa etnograficzna w Zelwie.
 2. ZABYTKI ARCHITEKTURY, TECHNIKI I SZTUKI INŻ. - po 2 punkty:
  • Augustów: hotel "Hetman" nad Neckiem, Stara Poczta, Kanał Augustowski (minimum 2 śluzy),
  • kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego) w Baniach Mazurskich,
  • dworek K. Brzostowskiego w Cisowie (gm. Sztabin),
  • pozostałości po pałacu L. Paca w Dowspudzie,
  • Ełk: zamek pokrzyżacki, kościół neogotycki pw. Najśw. Serca Jezusowego, kamienice secesyjne oraz w stylu historyzmu (ul. Wojska Polskiego 20 i Armii Krajowej 20),
  • molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach (gm. Augustów),
  • Giżycko: twierdza Boyen, zamek pokrzyżacki w Giżycku, most obrotowy w Giżycku,
  • kościół rzymskokatolicki pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi,
  • kościół gotycko-renesansowy pw. Zwiast. NMP w Krasnymborze (gm. Sztabin),
  • kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrykole (gm. Prostki),
  • kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP w Puńsku,
  • grobowiec rodziny von Fahrenheidów w Rapie (gm. Banie Mazurskie),
  • zamek (z elementami XIV-wiecznymi) w Rynie,
  • Sejny: bazylika Nawiedzenia NMP, ratusz, synagoga,
  • zespół klasztorny w Smolanach (gm. Puńsk),
  • mosty kolejowe w Stańczykach (gm. Dubeninki),
  • Suwałki: kościół klasycystyczny pw. Św. Aleksandra, ratusz i gmach I LO (pl. Mickiewicza 1 i 3), kamienice klasycystyczne (ul. Kościuszki), molenna, zespół cmentarzy różnych wyznań (ul. Zarzecze),
  • kościół neogotycki z 1910 r. pw. św. Jakuba w Sztabinie,
  • zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie (gm. Węgorzewo),
  • kościół rzymskokatolicki pw. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie,
  • kościół drewniany pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach,
  • zespół klasztorny pokamedulski w Wigrach,
  • molenna staroobrzędowców w Wodziłkach (gm. Jeleniewo),
  • zespół klasztorny staroobrzędowców w Wojnowie (gm. Ruciane-Nida).
 3. REZERWATY - po 3 punkty za każdy rezerwat Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
 4. MIEJSCA MĘCZEŃSTWA, BITEW, POMNIKI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, TABLICE PAMIĄTKOWE - po 2 punkty za każdy obiekt.
 5. WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE - po 4 punkty :
  • za każdą wycieczkę: pieszą (min. 10 km dziennie), rowerową (min. 25 km dziennie), kajakową (min. 15 km dziennie)
  • za każdą wycieczkę na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej - bez limitu km, zgodnie z przepisami parków.


zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.