PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

MŁODZIEŻOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

Regulamin

-+-+----------+-+-

1. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na obiektach krajoznawczych znajdujacych się w najbliższej okolicy. Zadaniem zdobywającego odznakę jest nie tylko potwierdzenie pobytu w danym miejscu lecz również uzyskanie wiedzy o nim dla siebie i innych.

2. Obiektami krajoznawczymi sa miedzy innymi:

  • pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,
  • świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne,
  • zabytki architektury technicznej: kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki,
  • miejsca pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i meczeństwa,
  • współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.

3. MOK PTTK jest odznaka jednostopniową zdobywaną indywidualnie przez młodzież szkolną w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych.

4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdzeń odbycia wycieczek.

5. Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy zwiedzic co najmniej:

  1. trzy obiekty zabytkowe,
  2. muzeum,
  3. rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru),
  4. miejsce pamięci narodowej,
  5. obiekt współczesny.

6. W celu dokumentowania wycieczek zaleca sie zdobywajacym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu.

7. W czasie wycieczki opiekunowie powinni umożliwić zdobywającym odznakę wykazanie się umiejętnościa samodzielnego przygotowania posiłku turystycznego, posługiwania sie mapą, prowadzenia szlakiem turystycznym, przygotowania informacji o zwiedzanym obiekcie.

8. Kazdą wycieczkę z opisem obiektów krajoznawczych należy wpisac do "Książeczki-legitymacji MOK PTTK". Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek może byc kronika, w której znajdą się zebrane pamiątki i potwierdzenia wykonanych zadań oraz opisy wycieczek.

9. Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki są nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, organizatorzy turystyki.

10. Każdorazowo przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnik powinien byc odpowiednio przygotowany, posiadać właściwy ubiór, obuwie oraz wyposażenie. Organizator wycieczki musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestników w sposób przewidziany obowiazującymi w tym zakresie przepisami prawa.

11. MOK PTTK przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak zarząd kola lub klubu PTTK. W szczególnych przypadkach odznaki może przyznawać i prowadzić ich ewidencje Zarząd Oddzialu PTTK.

12. Przyznane odznaki należy wręczać w sposób uroczysty na wycieczkach, imprezach turystycznych, apelach szkolnych.

13. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Mlodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

14. Wzór odznaki i legitymacji MOK PTTK zawiera załacznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin uchwalony zostal przez Rade ds. Mlodziezy Szkolnej ZG PTTK w dniu 8 lutego 2003 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarzadu Glównego PTTK uchwala Nr 62 A/2003 z 15 marca 2003 roku.


Uchwała nr 62 A /2003 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 15 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

§ 1

Na wniosek Rady Programowej ds. Mlodziezy Szkolnej ZG PTTK, na podstawie art. 31 pkt 2.10 Statutu PTTK Prezydium Ząrzadu Głównego PTTK zatwierdza znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci ważność Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK z 9 marca 1978 r.

§ 3

Znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Do 31 grudnia 2003 roku dopuszcza sie korzystanie z posiadanych przez jednostki organizacyjne Towarzystwa druków "Książeczki-legitymacji MOK PTTK" zgodnych z dotychczas obowiązującym wzorem.

Prezydium ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.