PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II

Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijanina. Idąc za tyloma wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury, na której swe piętno wycisnął Kosciół. Głównym jednak celem jest pogłębianie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując przy tym z pięknem przyrody, zdobywcy odznaki mogą zbliżyć się do Tego, któremu poświęcono tyle budowli, który jest Stwórcą piękna świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami wiąże się modlitwa w intencjach Kościoła, szczególnie za Papieża Jana Pawła II, któremu dedykowana jest odznaka.

Regulamin jest tak pojęty, że umożliwia zdobywanie jej każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga i uczy systematyczności oraz aktywności.

REGULAMIN

reklama
reklama

WARUNKI PROGRAMOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone obiekty sakralne, pamiątkowe miejsca oraz uczestnicząc w imprezach kultury chrześcijańskiej.
 2. Każde odwiedziny powinny być zwiazane z poznaniem historii obiektu, jego wartości chrześcijańskich i ogólnokulturowych oraz z modlitwą, szczególnie w intencji Papieża.
 3. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek (pielgrzymek): pieszych (nizinnych, górskich), kolarskich, wodnych, narciarskich, motorowych, autokarowych i innych.
 4. Na odznakę stopnia wyższego nie mozna zaliczać obiektów zwiedzanych podczas stopnia niższego*.

* nie dotyczy odznaki "Z Diamentami"

TABELA REGULAMINOWA

* Ilość punktów dla odznak
Gr. Rodzaj obiektów sakralnych i imprez dziecięcej brązowej srebrnej złotej
I. Miejsca związane z życiem Jana Pawła II 1 2 5 10
II. Pielgrzymki do sanktuariów:
odwiedziny
dojście jednodniowe
dojście wielodniowe
odprawienie dróżek

1
0
0
0

2
0
0
1

4
2
1
2

6
3
2
3
III. Zabytkowe kościoły 2 5 20 30
IV. Nowoczesne kościoły 1 3 5 8
V. Krzyże i kapliczki przydrożne 1 10 20 28
VI. Muzea sakralne 1 1 3 5
VII. Kultura chrześcijańska 1 1 3 5
VIII. Cuda natury 1 0 0 0
IX. Miejsca pamięci narodowej 1 0 0 0
ŁĄCZNA ILOŚĆ ZADAŃ 10 25 65 100

WYJAŚNIENIA DO TABELI REGULAMINOWEJ

 1. Miejsce związane z życiem Jana Pawła II to takie, które upamiętnia pomnik lub tablica. Podać opis pomnika lub treść napisu. Zaliczane są także spotkania z Ojcem Świętym.
 2. Sanktuaria, to miejsca szczególnego kultu Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Podać historię sanktuarium, historię przedmiotu kultu i jego opis. Przy pielgrzymkach jedno- i wielodniowych podać trasy.
 3. Zabytkowe kościoły to obiekty liczące ponad 100 lat.
 4. Nowoczesne kościoły to obiekty wybudowane po 1945 r. Przy obiektach grupy III i IV podać patrona kościoła, histori, opis architektury, cenniejsze wyposażenie wnętrza.
 5. Kapliczki i krzyże tylko przydrożne, których wybudowanie łączy się ze szczególnym wydarzeniem. Podać to wydarzenie i opis obiektu.
 6. Muzea sakralne - opisać działy muzeum, wymienić cenniejsze eksponaty.
 7. Kultura chrzescijańska - odczyty, koncerty, pokazy itp. Opisać kulturalne zdarzenie.
 8. Cuda natury - pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp. Podać opis.
 9. Miejsca pamięci narodowej - pomniki, tablice, pamiatkowe miejsca walk i straceń. Podać opis.

ODZNAKA "Z DIAMENTAMI"

Diament zdobywa się poprzez wykonanie jednego z poniżej podanych zadań:

 1. Opracowanie monografii kościoła zabytkowego lub nowoczesnego. Monografia winna uwzględniać historię, opis architektury, opis wyposażenia wnętrza, projektantów i inne ważne wiadomości.
 2. Opracowanie monografii sanktuarium. Winna ona uwzględniać historię sanktuarium i przedmiotu kultu, wszystkie wymagania z pkt.1, a takze przykłady doznanych łask.
 3. Opracowanie monografii pięciu kapliczek lub krzyży przydrożnych. Monografia powinna zawierać wiadomości o fundatorach, powód wybudowania, historię, opis architektoniczny itp.

Powyższe zadania należy realizować przy następujących uwarunkowaniach:

 • monografie nie mogą dotyczyć obiektów posiadających już takie opracowania;
 • w monografiach należy podać źródła informacji oraz bibliografię;
 • opracowanie powinno być sygnowane przez ks. Proboszcza, a wykonane w trzech egzemplarzach - jeden dla parafii, drugi do weryfikacji, a trzeci dla autora.

ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka - kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego. Ubiegajacy się o odznakę wykonuje w niej opisy i notatki, wkleja fotografie i pocztówki itp. oraz uzyskuje potwierdzenia i pieczątki jako dowód wykonania zadań. Wystarczającym potwierdzeniem wykonania zadania jest wykonanie własnego opisu (pieczątki nie są konieczne).

Na zakończenie wszystkich opisów, przed oddaniem do weryfikacji, należy, sporządzić krótki wykaz odbytych zadań według tabeli regulaminowej. W wykazie podać grupę, nazwę obiektu i miejscowości oraz stronę kroniki, na której znajduje się opis zadania.

Kronika winna być opatrzona datami.

Kronikę prowadzi się indywidualnie. Jedynie małżeństwa mogą posiadać wspólną kronikę.

Zachęcamy dzieci i młodzież do zdobywania Dziecięcej Odznaki Krajoznawczej im. Jana Pawła II, korzystając z przygotowanych w tym celu zeszytów. Szczególnie zachęcamy uczestników oaz rekolekcyjnych, a moderatorów i animatorów prosimy o podjęcie działań umożliwiających realizację zdobycia Odznaki.

WERYFIKACJA I PRZYZNAWANIE ODZNAKI

W celu weryfikacji i przyznania odznaki kronikę, zeszyt dziecięcej odznaki lub monografię składa się w Duszpasterswie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, ul.Poselska 7/5, 31-002 Kraków, tel.(12) 421-87-20.

Z innych diecezji można przesyłać pocztą z załączeniem znaczków na przesyłkę powrotną i pokrycie kosztów odznaki. Odznakę można wykupić w wyżej wymienionym miejscu.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.