PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

-+-+----------+-+-
Nie lękajcie się być świętymi.
Uczyńcie Nowe Tysiąclecie
erą ludzi świętych!
Jan Paweł II
odznaka

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W pierwszym roku Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa - roku Prymasa Tysiąclecia, Parafialny Klub Sportowy MARKUS przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ustanawia odznakę turystyczną im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2. Celem odznaki jest upamiętnienie życia i działalności oraz przybliżenie turystom postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

l. Zdobywanie odznaki rozpoczyna się z dniem l stycznia 2001 roku. Z Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejscowości, obiektów związanych z życiem i działalnością Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

3. Dla poszczególnych stopni odznaki wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:

- brązowa 30 Pkt.
- srebrna 40 Pkt.
- złota 50 Pkt.

4. Za zwiedzanie poszczególnych miejscowości, obiektów lub udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:

Miejscowości związane z życiem i działalnością ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 10 Pkt.

Zuzela nad Bugiem k/Małkinii Górnej (miejsce urodzin. Muzeum Prymasa, kościół św. Mikołaja), Andrzejewo k/Ostrowa Mazowieckiego (miejsce zamieszka- nia, kościół Wniebowzięcia NMP), Łomża (klasztor Panien Benedyktynek, kościół oo. Kapucynów, katedra), Włocławek (katedra, kościół św. Jana, Seminarium Duchowne), Wrociszew k/Warki (miejsce zamieszkania rodziców), Kozłówka, k/Lubartowa (miejsce pobytu podczas okupacji) Częstochowa (Jasna Góra), Lublin (katedra, KUL, kościół św. Ducha), Inowrocław (kościół św. Józefa), Poznań (katedra, kościół Bożego Ciała), Zakopane (wypoczynek), Płock (katedra), Laski k/Warszawy (Zakład dla Niewidomych i Ociemniałych) Zamość (katedra), Gniezno (katedra, kościół św. Jerzego), Tomaszów Lubelski (kościół Zwiastowania NMP), Kraków (Wawel, kościół Mariacki, kościół św. Anny), Stoczek Warmiński (pobernardyński zespół klasztorny), Gdynia (Kościół Serca Pana Jezusa), Toruń (katedra, kościół NMP, kościół św. Jakuba), Komańcza (klasztor sióstr Nazaretanek), Gorzów Wikp. (katedra), Wrocław (katedra, kościół św. Wojciecha), Olsztyn (katedra), Opole (katedra), Łódź (katedra. Seminarium Duchowne), Sieradz (kolegiata), Rywałd Królewski (klasztor oo. Kapucynów), Prudnik Śląski (klasztor oo. franciszkanów), Gdańsk (kościół NMP, kościół św. Mikołaja, kościół św. Brygidy), Warszawa (Pałac Prymasowski, katedra, klasztor Franciszkanów na Czerniakowie, kościół św. Krzyża), Licheń (sanktuarium Matki Bożej).

Pozostałe miejsca związane z życiem i działalnością Kardynała nie uwzględnione w spisie: 8 Pkt.

Miejsca upamiętniające życie Kardynała np. pomnik, tablica, nazwy instytucji, ulice: 5 Pkt.

Uroczystości, sympozja, wystawy poświęcone osobie Kardynała: 5Pkt.

Odwiedziny sanktuariów: 2 Pkt.

Miejsca pamięci narodowej: 2Pkt.

5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni

6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

7. Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego.

8. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest kronika prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Ubiegający się o odznakę musi udokumentować obecność w poszczególnych obiektach, zbierając pieczątki miejscowe. Potwierdzenia może dokonywać również osoba uprawniona - kierownik wycieczki, przewodnik turystyczny, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa. Potwierdzeniem danych obiektów, miejscowości lub uczestnictwa w uroczystościach, wystawach mogą być także: opisy, notatki, fotografie, pocztówki, plakietki, bilety wstępu.

9. Odznaka w stopniu złotym może być przyznana honorowo za ciekawe opracowania (np. fotokroniki) lub za udokumentowany szczególny wkład w popularyzację postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

III. WERYFIKACJA ODZNAKI

1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć kronikę w Domu Duszpasterskim przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ul. Grota Roweckiego l A.

2. Szczegółowych informacji w sprawie odznaki i weryfikacji udziela: Ks. Tadeusz Słobodziński, tel. 0 (42) 642 09 05.

3. Turyści spoza Łodzi mogą przysłać kronikę drogą pocztową na adres:
Parafialny Klub Sportowy MARKUS
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi,
93-217 Łódź ul. Grota Roweckiego 1a.

Należy załączyć znaczek i kopertę na przesyłkę zwrotną oraz dowód wpłaty na konto za odznakę.

Nr konta: Parafialny Klub Sportowy MARKUS
PKO BP VI/O Łódź 70 10203408 126050478
z dopiskiem "ODZNAKA"

4. Koszt odznaki 10,00 PLN

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi.

Parafialny Klub Sportowy MARKUS
93-217 Łódź ul. Grota Roweckiego 1a
tel. 0(42) 642-09-05
0 601 34-00-21
http://www.archidiecezja.lodz.pl/markus
markus@archidiecezja.lodz.pl

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.