PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK "Śladami gen. Józefa Bema"

-+-+----------+-+-

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Odznaka "Śladami gen. Józefa Bema" jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. Gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Bema wielkiego patrioty i bohatera Polski i Węgier.

2.Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.

3.Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II.WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.

2.Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała

Dla stopnia popularnego:

Udział w Zlocie Turystycznym "Szlakiem gen. Józefa Bema" corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki - Kobierzyn - Sidzina - Libertów - Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.

Dla stopnia brązowego:

Kraków

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9
 • Dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu

Tarnów

 • Dom z tablicą pamiątkową przy pl. Bema
 • Stała wystawa w Ratuszu przy Rynku
 • Pomnik Józefa Bema przy ul. Wałowej
 • Mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim

Dla stopnia srebrnego:

Warszawa

 • Pomnik Józefa Bema przy ul. 29 Listopada 3B
 • Arsenał (Obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 52)
 • Collegium Nobilium (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24)

Iganie k/Siedlec

 • Pomnik upamiętniający bitwę 10.IV.1831 r.

Ostrołęka

 • Miejsce bitwy 26.V.1831 r. Z Mauzoleum
 • Pomnik Józefa Bema przy Rynku

Toruń

 • Pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Sobieskiego 36

III ZASADY WERYFIKACJI ODZNAKI

1.Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek) prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

2.Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii lub podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.

3.Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kronik (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. Gen. J. Bema 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 1. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.

4.Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka) potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

2.Odznaka może być przyznawana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.

3.Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK.

4.Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTK Nr.... z dnia ..... i wchodzi w życie 10 grudnia 2001.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.