PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Zasady weryfikacji przodowników turystyki kolarskiej PTTK

reklama
reklama

1. Zasady ogólne

Weryfikację przodowników turystyki kolarskiej przeprowadzają, zgodnie z regulaminem przodownika, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej, kluby z uprawnieniami komisji, zarządy oddziałów (w których nie ma komisji) oraz regionalne rady za zgodą właściwej komisji, klubu lub zarządu oddziału.

2. Okresowa weryfikacja przodowników

Okresową weryfikację przeprowadza się co dwa lata, przedłużając ważność legitymacji aktywnym przodownikom na dwa lata oraz warunkowo na rok mało aktywnym. Nie należy przedłużać legitymacji przodownikom nie wykazującym działalności. Nie dotyczy to tych, którym sytuacja nie pozwala na aktywność, np. służba w wojsku lub dłuższa choroba. Weryfikacji dokonuje się na podstawie pisemnego lub ustnego sprawozdania przodownika. Sprawozdanie pisemne (ankietę) zaleca się stosować w odniesieniu do przodowników działających w sekcjach, z którymi nie ma bliższej łączności.

3. Weryfikacja bezterminowa

Prezydium KTKol. ZG PTTK może, na wniosek oddziałowej komisji, klubu, zarządu oddziału lub regionalnej rady, przyznać uprawnienia nie podlegające dalszej weryfikacji przodownikom wykazującym się przez co najmniej 10 lat (niekoniecznie kolejnych) bardzo aktywną działalnością. Nie ustala się terminu składania wniosków o przyznanie ww. uprawnień.

4. Termin przeprowadzania weryfikacji

Weryfikację przeprowadza się w grudniu nieparzystego roku i kończy w styczniu następnego, przesyłając w ciągu miesiąca wykaz zweryfikowanych przodowników do KTKol. ZG PTTK. W wykazie należy także ująć przodowników nie podlegających dalszej weryfikacji (nawet tych, którzy nie działają już w turystyce kolarskiej) pod warunkiem, że są nadal członkami PTTK.

5. Ujednolicenie terminu weryfikacji

W celu ujednolicenia terminu weryfikacji przodowników w całej Polsce zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowej, jednorazowej weryfikacji i przedłużenia legitymacji na jeden rok przez te komisje, które ją przeprowadzały w terminie o rok przesuniętym w stosunku do pozostałych.

6. Ankieta sprawozdawcza

W ankiecie należy ująć następujące dane: imię i nazwisko przodownika, nr legitymacji, aktualny adres oraz działalność w ostatnich dwu latach (prowadzone wycieczki, imprezy, konkursy, prelekcje i szkolenia, działalność organizacyjną w komisji, klubie, sekcji i innych ogniwach PTTK, posiadane uprawnienia turystyczne, odznaki, udział w ważniejszych imprezach, inne osiągnięcia).

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez KTKol. ZG PTTK w dn. 15 sierpnia 1995 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.