PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN ZNAKARZA NIZINNYCH I GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

reklama
reklama

§ 1.

Znakarze nizinnych i górskich szlaków turystycznych, zwani dalej znakarzami są członkami kadry programowej PTTK powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem znakowanych szlaków turystycznych oraz sprawowanie nad nimi opieki.

§ 2.

1. Uprawnienia znakarza nadają odpowiednio:

a/ Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy nizinnych,
b/ Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy górskich.

2. Uprawnienia znakarza są ważne 2 lata, po tym okresie następuje weryfikacja i przedłużenie uprawnień przez odpowiednie komisje oddziałowe dla znakarzy nizinnych i KTG ZG PTTK dla górskich.

3. Pozbawienia uprawnień dokonują odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 3.

Znakarzem może zostać kandydat, który:

 1. ukończył 18 lat,
 2. jest członkiem PTTK minimum 2 lata,
 3. posiada odznakę turystyki kwalifikowanej:
  • w przypadku znakarzy górskich - co najmniej małą GOT w stopniu srebrnym,
  • w przypadku znakarzy nizinnych - co najmniej małą OTP w stopniu srebrnym,
  • w przypadku znakarzy prowadzących znakowanie na narciarskich szlakach turystycznych wymagane jest posiadanie minimum małej GON w stopniu brązowym.
 4. odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
 5. ukończył szkolenie ogólne /nie dotyczy członka kadry programowej Towarzystwa/ oraz szkolenie specjalistyczne /zgodnie z załączonym programem/ zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym lub bez szkolenia specjalistycznego /wymagany 2-letni staż znakarski/ zdał z wyniklem pozytywnym egzamin,

§ 4.

Znakarz ma obowiązek:

 1. wykonywania prac znakarskich,
 2. przestrzegania przy znakowaniu zasad i postanowień Instrukcji Znakarskiej,
 3. inicjowania prac związanych z wytyczaniem i korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych,
 4. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem,
 5. podnoszenia kwalifikacji,
 6. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK.

§ 5.

Znakarz ma prawo:

 1. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków członka PTTK i uchwałami
 2. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez jednostki PTTK,
 3. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,
 4. przedstawiania propozycji korekty w sieci znakowanych szlaków turystycznych,
 5. otrzymywania wynagrodzenia za wykonane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez odpowiednie komisje ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowych komisji.

2.Rejestry znakarzy prowadzą odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 7.

1. Dotychczasowe uprawnienia znakarza zachowują swoją ważność.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

PREZYDIUM ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.