PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK I INSTRUKTORA - WYKŁADOWCY

zdjęcie

V. PRZODOWNIK Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK I stopnia

- posiada uprawnienia na określony teren - okolice macierzystego ośrodka jeździeckiego (pasmo górskie, gmina),

- jest członkiem kadry programowej PTTK,

- kandydat na przodownika TJ I stopnia winien mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową odznakę turystyki jeździeckiej.

V.l. Zakres wiedzy:

 • V.1.1. elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka,
 • V.1.2. zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej,
 • V.1.3. wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
 • V.1.4. Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni),
 • V.1.5. podstawowe wiadomości weterynaryjne - najczęściej spotykane choroby i schorzenia koni, urazy związane z użytkowaniem, zapobieganie i pomoc weterynaryjna,
 • V.1.6. przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni,
 • V.1.7. podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz organizacji hodowli koni w Polsce,
 • V.1.8. organizacja i prowadzenie jazd turystycznych oraz rekreacyjnych, przygotowujących do turystyki jeździeckiej,
 • V.1.9. wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
 • V.1.10. elementy agroturystyki i jej organizacja,
 • V.1.11. znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej,
 • V 1.12. znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej.
 • V.1.13. wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy przodownika turystyki jeździeckiej PTTK.

V.2. Zakres umiejętności (praktyki):

 • V.2.1. jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
 • V.2.2. wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
 • V.2.3. przejeżdżanie przez cavaletti,
 • V.2.4. pokonanie toru przeszkód "ścieżka huculska" ze skokami przez przeszkody terenowe do wys. 50 cm,
 • V.2.5. jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych o wys. do 50 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych i mostów.

V.3. Zakres uprawnień:

Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu przodownik I stopnia jest uprawniony do:

 • V.3.1. prowadzenia jazd na ujeżdżalni przy gospodarstwie rolnym, ośrodku turystyki jeździeckiej w celu przygotowania turystów do wyjazdu na spacer lub wycieczkę,
 • V.3.2. prowadzenia spacerów i jednodniowych wycieczek w terenie określonym w wyniku zdanego egzaminu przodownickiego,
 • V.3.3. szkolenia, egzaminowania i przyznawania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej.

V.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki:

 • V.4.1. Kursy teoretyczne i praktyczne na stopień I i II mogą odbywać się w ośrodkach spełniających wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
 • V.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.W czasie stażu kandydat na przodownika zobowiązany jest odbyć 20 godzin szkolenia jeździeckiego pod kierunkiem przodownika II stopnia lub instruktora-wykładowcy oraz odbyć 10 wycieczek jednodniowych w charakterze przodownika-stażysty.
  Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu.

VI. PRZODOWNIK Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK II stopnia

- posiada uprawnienia na szerszy teren: gór (grupę górską) lub nizlin (region)

- Jest członkiem kadry programowej PTTK,

- kandydat na przodownika TJ II stopnia winien posiadać wykształcenie średnie i minimum srebrną odznakę turystyki Jeździeckiej.

VI.l. zakres wiedzy (teoria) Jak dla stopnia I oraz:

 • VI.l.l. metodyka szkolenia w zakresie zdobywania odznaki turystyki jeździeckiej wszystkich stopni i uprawnień przodownika I stopnia,
 • VI.l.2. znajomość różnych typów rzędów końskich i uprzęży zaprzęgowej
 • VI.l.3. przygotowanie koni (trening) do szkoleń turystycznych i turystyki,
 • VI.l.4. zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych
 • VI.l.5. przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
 • VI.l.6. organizacja PTTK i turystyki w Polsce, projektowanie i znakowanie szlaków turystycznych,
 • VI.l.7. wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,

VI.2. Zakres umiejętności (praktyki):

 • VI.2.1. płynne i poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej wg schematu przejazdu zatwierdzonego przez KGTJ ZG PTTK,
 • VI.2.2. płynne pokonywanie na parkurze przeszkód terenowych ze skokami do wysokości 70 cm,
 • VI.2.3. pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.
 • VI.2.4. umiejętność biwakowania z końmi w terenie
 • VI.2.5. pokonywanie toru przeszkód "ścieżka huculska" - GÓRY
  udział w turnieju rycerskim lub przejazd ścieżki terenowej - NIZINY
 • VI.2.6. udział w dwudniowym rajdzie szkoleniowym w ramach kursu przodownickiego.

VI.3. Zakres uprawnień:

VI.3.l. po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu przodownik II st. jest uprawniony do prowadzenia szkoleń i jazd na stopnie jeździeckiej odznaki nizinnej i górskiej od popularnej do złotej oraz prowadzenia wycieczek i rajdów konnych w terenie, na który uzyskał uprawnienia; uprawnienia na inne tereny mogą być nadane po zdaniu egzaminu z topografii, historii, kultury, etnografii i przyrody wybranych terenów, na których kandydat będzie prowadził działalność.

VI.4. Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki:

 • VI.4.l. Kurs teoretyczny i praktyczny na przodownika II stopnia można odbywać w ośrodkach spełniających wymagania ustalone prze Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
 • VI.4.2. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

W czasie stażu kandydat na przodownika zobowiązany jest odbyć co na mniej 5 rajdów w charakterze przodownika-stażysty.
Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu.


VII. HONOROWY PRZODOWNIK TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK

Tytuł ten może nadać Komisja Turystyki Jeździeckiej w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć dla turystyki konnej. Zakres uprawnień obejmuje cały kraj.


VIII. INSTRUKTOR - WYKŁADOWCA

Stopień nadawany jest działaczom turystyki jeździeckiej PTTK przez Prezydium ZG PTTK na wniosek Komisji Turystyki Jeździeckiej.

Warunkiem nadania jest posiadanie:

 • - jeździeckich uprawnień instruktorskich (PZJ lub TKKF),
 • - uprawnień przodownika turystyki jeździeckiej II stopnia lub instruktora PTTK

Postanowienia ogólne:

Ewidencję przodowników turystyki jeździeckiej, honorowych przodowników turystyki jeździeckiej i instruktorów-wykładowców prowadzi Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Uprawnienia przodowników turystyki jeździeckiej I i II stopnia podlegają weryfikacji co 2 lata.

Przodownik turystyki jeździeckiej PTTK ma prawo do:

- noszenia ustalonej odznaki,

* odznaka przodownika turystyki jeździeckiej I stopnia składa się z: odznaki turystyki jeździeckiej (stopnia posiadanego przez przodownika), "czapraka z napisem" - przodownik turystyki jeździeckiej - oraz niebieskiego "potnika" (podkładki filcowej).

** odznaka przodownika turystyki jeździeckiej II stopnia składa się z odznaki i "czapraka" (jak wyżej) oraz zielonego "potnika".

*** odznaka honorowego przodownika turystyki jeździeckiej składa się z złotej odznaki turystyki jeździeckiej i "czapraka" oraz czerwonego "potnika"

- przyznawania Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK, stosownie do swoich uprawnień

- Instruktorzy - Wykładowcy Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK posiadają własne odznaki

- weryfikowania odznaki turystyki jeździeckiej PTTK, stosownie do swoich uprawnień

- potwierdzania uczestnictwa w imprezie, w której bierze udział.

Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25.06.1999 roku (uchwała 172/99) i wchodzi w życie z dniem 1.07.1999. Traci moc Uchwała Prezydium ZG PTTK nr III/97 z 21.03.1997 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.