PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN
OPIEKUNA PRZYRODY PTTK

reklama
reklama
strzałka Regulamin Opiekuna Przyrody PTTK (format PDF)
strzałka Ramowy Program Kształcenia Opiekuna Przyrody PTTK (format PDF)
strzałka legitymacja do wydruku (format PDF)

 

Rozdział I. Zasady ogólne
1. Opiekun Przyrody PTTK jest członkiem kadry PTTK.
2. Celem działania Opiekuna Przyrody PTTK jest roztaczanie opieki nad powierzonym mu obiektem przyrodniczym oraz pomoc w tym zakresie właścicielowi, zarządcy obiektu i organom państwowym.
3. Opiekun powinien:
a) dokładać wszelkich starań, aby powierzony mu obiekt uchronić od zniszczenia,
b) popularyzować zawsze i wszędzie ideę ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.

Rozdział II. Warunki uzyskania uprawnień Opiekuna Przyrody PTTK
1. Opiekunem Przyrody PTTK może zostać osoba, która:
a) interesuje się problemami ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka oraz posiada odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności,
b) wyraża chęć pracy społecznej,
c) ukończyła 18 rok życia,
d) posiada pełne prawa obywatelskie,
e) osoba niepełnoletnia, jeśli jest reprezentowana na zewnątrz przez opiekuna prawnego.
2. Można również powołać zbiorowego Opiekuna Przyrody PTTK
a) opiekunem zbiorowym może być każdy zorganizowany zespół osób zrzeszonych w PTTK,
b) opiekuna zbiorowego reprezentuje osoba, która uzyskuje wszelkie prawa opiekuna indywidualnego. Jeśli jest to zespół młodzieży szkolnej (SKKT), to reprezentantem jest opiekun SKKT lub osoba opiekująca się tą grupą młodzieży z ramienia szkoły.
3. Opiekuna Przyrody PTTK powołuje zarząd oddziału PTTK na wniosek własny lub oddziałowej albo regionalnej komisji ochrony przyrody PTTK.
4. Legitymację Opiekuna Przyrody PTTK wystawia właściwy zarząd oddziału PTTK. Wraz z legitymacją, Opiekun Przyrody PTTK otrzymuje specjalny znaczek do noszenia na widocznym miejscu.
5. Dla opiekunów zbiorowych legitymację otrzymuje reprezentant zespołu. Członkowie zespołu uprawnieni są do noszenia specjalnej odznaki organizacyjnej oraz mogą otrzymać zaświadczenie o przynależności do zespołu.
6. Wzór legitymacji Opiekuna Przyrody PTTK i odznaki w załączeniu.
7. Ewidencję Opiekunów Przyrody PTTK prowadzą oddziały PTTK

Rozdział III. Zadania Opiekuna Przyrody PTTK
1. Doglądanie i kontrola stanu przyrodniczego obiektu powierzonego jego opiece. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, zagrożeń lub zmian w otoczeniu powierzonego jego opiece obiektu, powinien on jak najprędzej powiadomić o tym właściciela lub zarządcę obiektu, właściwą komisję ochrony przyrody PTTK, a w przypadkach nagłych, kiedy potrzebna jest szybka interwencja, straż samorządową lub policję.
2. Ścisła współpraca z najbliższą terenowo komisją ochrony przyrody PTTK.
3. Podejmowanie prac porządkowych i zabezpieczających przy obiekcie, powinno być uzgodnione z właścicielem lub zarządcą obiektu.
4. Gromadzenie wszelkich informacji, opisów itp. na temat powierzonego obiektu.
5. Składanie raz w roku do oddziałowej lub regionalnej komisji ochrony przyrody PTTK sprawozdania ze swojej działalności, w tym informacji o stanie obiektu powierzonego jego opiece i ewentualnie zaistniałych zmianach.
6. Uczestniczenie w szkoleniach i naradach Opiekunów Przyrody PTTK.

Rozdział IV. Zasady weryfikacji opiekunów przyrody PTTK
1. Opiekunowie powoływani są na czas nieokreślony, ważność legitymacji powinna być przez wystawcę corocznie potwierdzona.
2. Decyzję o pozbawieniu uprawnień Opiekuna Przyrody PTTK lub reprezentanta zespołu opiekunów podejmuje oddziałowa lub regionalna komisja przyrody PTTK w przypadkach:
- nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
- wykluczenia z grona członków PTTK.
3. Odwołania od decyzji oddziałowej lub regionalnej komisji przyrody PTTK rozstrzyga Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK.
4. Uprawnienia wygasają w momencie rezygnacji własnej lub nie przedłużenia ważności legitymacji Opiekuna Przyrody PTTK.

Rozdział V. Kształcenie Opiekunów Przyrody PTTK
1. Opiekunowie kształceni są na specjalistycznych kursach. Szkolenie specjalistyczne należy odbyć po szkoleniu ogólnym PTTK, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTTK.
2. Specjalistyczna część szkolenia jest organizowana przez Oddziały PTTK.
3. Egzaminy końcowe realizowane są w ramach specjalistycznych wycieczek lub za pomocą innych metod pozwalających sprawdzić umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.
4. Programy specjalistycznego szkolenia, dostosowane do potrzeb regionu, opracowuje oddziałowa lub regionalna komisja ochrony przyrody PTTK.
5. Oddziałowa lub regionalna komisja ochrony przyrody PTTK organizuje doszkalanie Opiekunów Przyrody PTTK, nie rzadziej niż co dwa lata.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.
2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i jednocześnie traci moc dotychczasowy regulamin Opiekuna Przyrody PTTK.

Zarząd Główny PTTK

Warszawa, 27 czerwca 2009 r.

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.