PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN INSTRUKTORA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

reklama
reklama

1. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego na podstawie art.9, pkt 6 Statutu PTTK, ustanawia stopień Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK, w celu podniesienia poziomu realizowanych zadań programowych w zakresie kwalifikowanej turystyki narciarskiej.

Stopień Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK odzwierciedla zwiększone wymagania względem kadry Przodowników Turystyki Narciarskiej PTTK i umożliwia im podniesienie swoich kwalifikacji.

2. Stopień instruktora turystyki narciarskiej nadaje Prezydium Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK Przodownikom Turystyki Narciarskiej PTTK, którzy spełnili niżej podane warunki i posiadają:

 1. przeszkolenie Polskiego Związku Narciarskiego w stopniu co najmniej pomocnika instruktora narciarstwa zjazdowego lub biegowego;
 2. uprawnienia Przodownika TN PTTK na wszystkie tereny narciarskie w Polsce;
 3. odznaki turystyczne, co najmniej w stopniu:
  • Górska Odznaka Narciarska duża srebrna,
  • Wysokogórska Odznaka Narciarska,
 4. wiedzę i predyspozycje, umożliwiające prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kursach na stopień Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK.

3. Przodownicy Turystyki Narciarskiej PTTK, którzy spełniają warunki wymienione w pktach 2.a) i 2.b), mogą zgłosić swoją kandydaturę na stopień Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK, zobowiązując się do wypełnienia dalszych warunków w okresie stażu kandydackiego, w czasie do pięciu lat.

4. W uznaniu wiedzy i umiejętności organizacyjno-szkoleniowych, Prezydium KTN ZG PTTK może w stosunku do kandydata uchylić niektóre warunki i nadać mu stopień Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK.

5. Instruktor Turystyki Narciarskiej PTTK ma obowiązek:

 1. realizować zadania wynikające z uprawnień Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK - organizować i przeprowadzać imprezy turystyczne i szkoleniowe na szczeblu regionalnym i centralnym oraz przeprowadzać szkolenie specjalistyczne na zlecenie jednostek Towarzystwa lub innych organizacji;
 2. podnosić swoje kwalifikacje turystyczno-narciarskie, m.in. poprzez uczestnictwo w zgrupowaniach szkoleniowych KTN ZG PTTK co najmniej raz na trzy lata przed sezonem zimowym;
 3. składać pisemne sprawozdania ze swojej działalności po każdym sezonie narciarskim, do 15 maja każdego roku.

6. Instruktor Turystyki Narciarskiej ma prawo:

 1. realizować samodzielnie zadania programowo-szkoleniowe w zakresie turystyki narciarskiej i nauki jazdy na nartach - na kursach specjalistycznych i podstawowych - zgodnie z aktualnym programem szkolenia narciarstwa turystycznego;
 2. pełnić funkcje kierownicze w imprezach turystyczno-narciarskich oraz prowadzić, na zlecenie KTN ZG PTTK, nadzór nad ich przebiegiem;
 3. pełnić funkcje w Terenowych i Centralnym Referatach Weryfikacyjnych odznak narciarskich PTTK;
 4. uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych kursów narciarskich, organizowanych przez jednostki PTTK oraz wizytować kursy i obozy narciarskie w obiektach górskich PTTK;
 5. nosić odznakę Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK.

7. Instruktor Turystyki Narciarskiej PTTK otrzymuje bezpłatnie odznakę i legitymację tego stopnia. Legitymacja oznaczona literą "B" uprawnia wyłącznie do prowadzenia działalności szkoleniowej na nartach śladowych i telemarkowych.

8. Uprawnienia Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK są prolongowane na kolejny sezon narciarski przez Prezydium KTN ZG PTTK, na podstawie warunków przedstawionych w punkcie 5.b).

9. Uprawnienia Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK wygasają w przypadku braku działalności i niespełnienia warunków ustalonych niniejszym regulaminem.

10. Regulamin Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK został uchwalony przez Plenum Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w dniu 8 czerwca 2002 roku, zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 78/XV/02 z dnia 12.10.2002 r.

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.