Przejdź do treści

Regulamin Regulamin

Wyszukiwarka indeksująca

Regulamin

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/XVIII/2014 GSK PTTK z dnia 13 września 2014 r.

REGULAMIN

Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Paragraf 1

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim zwanym dalej GSK.

 

Paragraf 2

GSK jako naczelna władza PTTK działa w sposób niezawisły i odpowiada za swą pracę jedynie przed Walnym Zjazdem PTTK, któremu składa sprawozdanie z działalności za okres kadencji.

Znajdź nas na    Facebook YouTube