Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

Komunikaty wewnętrzne


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
»» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
     »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

Pomocne dokumenty

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała

Regulamin

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 19 lutego 2021 r.
zmarł nasz wspaniały Kolega

Członek Honorowy PTTK

Zygmunt Bracławik

nestor przewodnictwa śląskiego

(1929−2021)

z braclawik1Odszedł wspaniały człowiek, gorący patriota, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, a później do ostatnich swoich dni działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno--Krajoznawczego. Urzekał wiedzą, taktem i kulturą.

Całe życie związany z Katowicami, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią jako absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, uzyskując dyplom technika budowy maszyn elektrycznych. Pracę rozpoczął w Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej, w której przepracował 38 lat, będąc na różnych stanowiskach, m.in. kierownika Oddziału Montażowego i kierownika Pracowni Kalkulacji. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczną rozpoczął w 1938 r. w Związku Harcerstwa Polskiego. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1954 r., aktywnie związując się z Kołem PTTK przy Hucie „Pokój”. Tego samego roku uzyskał też uprawnienia przewodnika beskidzkiego.

Zygmunt Bracławik od początku związany był z Górnośląskim Oddziałem PTTK w Katowicach, pełniąc różne funkcje. W latach 1957–1992 był członkiem zarządu i wieloletnim wiceprezesem Koła PTTK przy Hucie „Pokój”. Z Jego inicjatywy wybrano na patrona tego Koła Augusta Czarnynogę, współzałożyciela Koła i wieloletniego znanego w kraju działacza turystycznego. Przygotowywał audycje pod tytułem: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, regularnie nadawane przez kilka lat przez Zakładowy Radiowęzeł. Inicjatorem, kierownikiem i jednym z wykładowców na kursach organizatorów turystyki. Był współorganizatorem wielu imprez turystycznych, m. in. rajdów, wycieczek, obozów, ogólnopolskich rajdów hutników. Po przejściu na emeryturę był inicjatorem powołania i założycielem Klubu Seniora przy Kole PTTK, który prowadził przez 18 lat, organizując różne imprezy („Mikołaje”, spotkania, wycieczki wielodniowe). W uznaniu zasług z okazji uroczyście obchodzonego sześćdziesięciolecia działania Koła nadano Jemu tytuł Honorowego Prezesa Koła.

Był niestrudzony w popularyzowaniu turystyki i kształceniu kadr przewodnickich. Wykładowcą i egzaminatorem na kursach przewodnickich, inicjatorem organizacji kursów przewodnickich. W latach 1962–1979 był członkiem Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza, w tym w latach 1977–1979 prezesem zarządu. Był inicjatorem akcji „Przewodnik czeka” i współorganizatorem rajdów narciarskich. Brał udział w oznakowaniu „Szlaków Więźniów Oświęcimskich”, przy budowie wieży widokowej na Baraniej Górze, w przygotowaniu obiektu pod muzeum turystyki na Przysłopie.

Zygmunt Bracławik od roku 1964 był również członkiem Koła Przewodników Tatrzańskich w Katowicach, w którym w latach 1967–2001 pełnił różne funkcje w zarządzie, m.in. w latach 1967–1970 i 1980–2001 prezesa Koła. Od 7 listopada 2000 r. był członkiem honorowym Koła Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w Katowicach, a od 6 marca 2001 r. prezesem honorowym Koła. Był inicjatorem nadania Kołu Przewodników Tatrzańskich imienia Janusza Chmielowskiego, postawienia pomnika nagrobnego Januszowi Chmielowskiemu.

W latach 1972–1979 był też członkiem Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w latach 1969–1990, w tym w latach
1987–1990 przewodniczącym oraz w latach 1972–1979 członkiem wojewódzkiej komisji krajoznawczej. Był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK w latach 1978–1989, w tym w latach 1982–1989 jej wiceprezesem. W latach 1987–1997 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Zygmunt Bracławik był również autorem wielu artykułów na tematy turystyczne, cyklu wspomnień o zmarłych kolegach przewodnikach, na tematy związane z hutnictwem nie tylko krajowym oraz na tematy krajoznawcze, które były publikowane w lokalnych dziennikach i w różnych czasopismach, m. in. w tygodniku „Magazyn Hutniczy”, kwartalniku „Werk”, w „Światowidzie”.

Był członkiem Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej. Miał uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, beskidzkiego i miejskiego po GOP, a także uhonorowany został tytułem Zasłużonego Przewodnika PTTK. Był przodownikiem GOT, przodownikiem turystyki pieszej i przodownikiem GON oraz instruktorem turystyki narciarskiej, instruktorem kształcenia kadr turystycznych, instruktorem krajoznawstwa.

Zygmunt Bracławik był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Srebrną Odznaką Honorową Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Hutnictwa, Złotą Odznaką Honorową SITPH, Złotą Honorową Odznaką PTTK i in. 5 września 1997 r. na XIV Walnym Zjeździe PTTK w Lublinie nadano Mu godność Członka Honorowego PTTK.

Będzie nam Jego bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

baner konkurs Najlepsze wydawnictwa o gorach

 

W ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2020 roku odbył się 5. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, którego organizatorami są Targi w Krakowie Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński. Jego celem jest promowanie polskich i obcojęzycznych wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce związanej z górami. W konkursie wzięło udział 31 wydawców z siedmiu krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii, którzy zgłosili do konkursu 114 publikacji.

W skład Jury Konkursu wchodziło 10 znawców gór reprezentujących organizatorów Konkursu, redakcje: „Wierchy”, „Gazety Górskiej” i „Maćkowej Perci” oraz kół przewodników górskich z Krakowa. Przewodniczącym Jury Konkursu był Jerzy W. Gajewski − przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zastępcą przewodniczącego Andrzej Łączyński z Wydawnictwa „Karpaty”, a sekretarzem Sebastian Kłosok z COTG PTTK. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Udział w konkursach jest bezpłatny, a po ich rozstrzygnięciu nadesłane wydawnictwa zostają każdorazowo bezpłatnie przekazane do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. W ramach dotychczasowych pięciu konkursów Centralna Biblioteka Górska PTTK wzbogaciła się o prawie 600 publikacji.

LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH
5.
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

Nagroda Główna
Prezesa Zarządu Głównego PTTK

Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra
za monografię: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego

Nagroda Główna
Prezesa Zarządu Targów w Krakowie

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Alpengletscher. Eine Hommage

Nagroda Główna Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Wydawnictwo FILAR Henryk Rączka, Kielce
za monografię: Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego

LAUREACI 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

KATEGORIA I – ALBUMY

I MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Nepal. Menschen und Landschaften
am Great Himalaya Trail

II MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Traumtouren. 25 aussergewöhnliche
Skidurchquerungen in den Alpen

III MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za album: Górskie wyprawy fotograficzne   

KATEGORIA II – PRZEWODNIKI

I MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Wielka Korona Tatr.
Przewodnik po 14 ośmiotysięcznikach tatrzańskich

II MIEJSCE

Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, Slovensko
za przewodniki: turistický sprievodca + turistická mapa:
Západné Tatry; Vysoke Tatry; Nizke Tatry;
Malá Fatra; Veľká Fatra; Slovenský raj
(6 tytułów)

II MIEJSCE

Wydawnictwo Sklepu Podróżnika Przemysław Chlebicki, Warszawa
za przewodniki: Góry Słowacji – 20 pieszych tras turystycznych: 
Wysokie Tatry; Niżne Tatry; Tatry Zachodnie; Mała Fatra;
Wielka Fatra; Słowacki Raj
(6 tytułów)

III MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Sudety. Najpiękniejsze wycieczki
w Polsce, Czechach i Niemczech

KATEGORIA III – WYDAWNICTWA POPULARNONAUKOWE, MONOGRAFIE I INNE

I MIEJSCE

Wydawnictwo STAPIS, Katowice
za monografię: Zdobycie Tatr – historia i kronika taternictwa
lata 1926−1945

II MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck,  Österreich
za wydawnictwa popularnonaukowe:
Alpenverainsjahrbuch Berg 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5 tytułów)

III MIEJSCE

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za monografie: Uzdrowiska sudeckie w latach 1945−1950;
Uzdrowiska w Sudetach Zachodnich w latach 1951−1966;
Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego
w latach 1951−1966; Uzdrowiska na Ziemi Kłodzkiej
w latach 1951−1966
(4 tytuły)

KATEGORIA IV – PROZA LITERACKA O TEMATYCE GÓRSKIEJ

I MIEJSCE

Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin
za prozę literacką: Ogień to druga woda czyli Łuk Karpat

II MIEJSCE

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź
za prozę literacką: Serce Bieszczadów.
Opowieść o Ustrzykach Górnych

III MIEJSCE

Wydawnictwo ISKRY, Warszawa
za prozę literacką: Piarżysko. Tatry i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku

KATEGORIA V - MAPY

I MIEJSCE

MASTER TOPO Grzegorz Głazek, Warszawa oraz Wydawnictwo FILAR Henryk Rączka, Kielce
za mapy dróg wspinaczkowych w Tatrach: Rysy zestaw topograficzny, Rysy partie szczytowe szlaku od Morskiego Oka; Niżnie Rysy ściana zachodnia; Mnich N (północna ściana), Mnich NW (północno-zachodnia ściana); Mięguszowiecki Szczyt wschodnia ściana, Mięguszowiecki Pośredni ściana północna; Kazalnica całość latem; Zadni Mnich E i Zadni Mnich N i S; Kościelec i Zadni Kościelec ściany zachodnie (7 tytułów)

II MIEJSCE

TATRAPLAN, Banská Bystrica, Slovensko
za mapy: Vysoké Tatry − turistická mapa;
Slovenský raj − turistická mapa
(2 tytuły)

II MIEJSCE

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za mapę: Bieszczady – mapa turystyczna

III MIEJSCE

ITMB Publishing, Richmond, Canada
za mapę: Kilimanjaro & Tanzania North

 

WYRÓŻNIENIA 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

Wyróżnienia Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
(współorganizatora Konkursu)

Cicerone Press, Kendal, Great Britain
za przewodniki: Hiking The Overland Track;
The Cambrian Way; Skye’s Cuillin Ridge Traverse
(3 tytuły)

Vertebrate Publishing, Sheffield, Great Britain
za przewodnik: Hard Rock. Great British rock
climbs from VS to E4

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Biblioteka „Toposu”
za zbiór wierszy Zygmunta Ficka: Dzień po długiej drodze

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
za wydawnictwo popularnonaukowe:
Podziemia. W głąb czasu

Wyróżnienia Targów w Krakowie
(współorganizatora Konkursu)

Природен Парк „Витоша”, София, България
za album: 85 години Природен Парк „Витоша”

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków
za monografię: Himalaistki. Opowieść o kobietach,
które pokonują każdą górę

Fundacja „Wielki Człowiek”, Katowice
za prozę literacką o tematyce górskiej: Z archiwum Jerzego Kukuczki –
tom I, Ostatnia w Koronie. Shisha Pangma ’87;
tom II, Królowa. Lhotse ’89

Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała
za album: Bielsko-Biała. Architektura

Wyróżnienie Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Babiogórski Park Narodowy, Zawoja
Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik, W. Kołodenny, Jaroszowice
za album: W zieleni skąpana. Zahalená v zeleni

Wyróżnienia Wydawnictwa „Karpaty” Andrzej Łączyński (współorganizatora Konkursu)

Wydawnictwo COMPASS, Kraków
za mapę: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie,
Góry Złote, Krowiarki. Pogranicze polsko-czeskie

Nakladatelství FREYTAG&BERNDT, Praha, Česko
za mapy: Fränkische Schweiz;
Rund um Zwiesel Großer Arber
(2 tytuły)

Agata Jóźwiak, Toruń
za album: W głąb krajobrazu. Pejzaże Karpat Polskich

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne
za przewodniki: Bieszczadzki Park Narodowy;
Hucuły w Bieszczadzkim Parku Narodowym;
Muzeum Przyrodnicze
(3 tytuły)

Wyróżnienia Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Sudety. Najpiękniejsze wycieczki
w Polsce, Czechach i Niemczech

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za monografie: Uzdrowiska sudeckie w latach 1945−1950;
Uzdrowiska w Sudetach Zachodnich w latach 1951−1966;
Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego
w latach 1951−1966; Uzdrowiska na Ziemi Kłodzkiej
w latach 1951−1966
(4 tytuły)

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za wydawnictwa popularnonaukowe:
Alpenverainsjahrbuch Berg 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5 tytułów)

Wyróżnienie Redakcji „Gazety Górskiej”

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za monografię: Kurt Albert
frei denken – frei klettern – frei sein

Wyróżnienia Redakcji rocznika „Wierchy”

Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, Slovensko
za album: Slovensko/ Slovakia – tajuplná príroda / mysterious nature

Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała
za przewodnik: Na szlakach tradycji/ Po cestách tradícií / On the Trails of Tradition

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Najpiękniejsze ferraty. Jezioro Garda

Wyróżnienia Redakcji „Maćkowej Perci”
wydawanej przez Koło Przewodników Tatrzańskich
im. Macieja Sieczki w Krakowie

Nakladatelství FREYTAG&BERNDT, Praha, Česko
za przewodnik: Albánie. Túry v horách
i na pobřeži Albánské riviéry

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Projekt 100 wulkanów. Przewodnik trekkingowy TOP 15

Wydawnictwo STAPIS, Katowice
za wydawnictwo popularnonaukowe:
Zaklętym w górski kamień.
Tragedie złotej ery polskiego himalaizmu

Wyróżnienia Koła Przewodników Beskidzkich PTTK profesora Romana Reinfussa w Krakowie

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
za prozę literacką o tematyce górskiej:
Kiczery. Podróż przez Bieszczady

Wydawnictwo COMPASS, Kraków
za przewodniki: Główny Szlak Beskidzki;
Główny Szlak Sudecki; Główny Szlak Świętokrzyski
plus Szlakiem dwóch zamków
(3 tytuły)

Babiogórski Park Narodowy, Zawoja Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik, W. Kołodenny, Jaroszowice
za przewodniki Babiogórska Parzenica: Atrakcje regionu;
Mokry Kozub − ścieżka dydaktyczna; Oferta edukacyjna;
Bieg życia lasu − ścieżka dydaktyczna;
Między lasem a wsią − ścieżka dydaktyczna
(5 tytułów)

Zapraszamy do udziału w 6. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” w roku 2021!

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/

Informacje Zarządu Głównego PTTK Nr 1/2020 (211)

Małopolski Krąg Seniorów, Regionalne Forum Oddziałów Małopolskich, Oddział Krakowski im. ks. Karola Wojtyły, Oddział Wojskowy im. gen. Józefa Bema,Oddział w Ojcowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zapraszają na przedkongresowy sejmik krajoznawczy. Temat sejmiku: Krajoznawstwo w Małopolsce - tradycja - współczesność - tożsamość

 

Znajdź nas na    Facebook YouTube