PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGIONALNE MUZEA PTTK

reklama
reklama

Muzeum Regionalne PTTK
im. Władysława Kowalskiego

ul. Podgórska 1 (ZAMEK)
32-410 Dobczyce
tel. +48 518 825 830
www.facebook.com/zamekdobczycki/
zamek.dobczyce (at) op.pl
woj. małopolskie
Muzeum prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach
Opiekun Muzeum: Władysław Brożek

Muzeum mieści się w odrestaurowywanych pomieszczeniach królewskiego zamku, pochodzącego prawdopodobnie z XIII wieku. Zamek był siedzibą starostów – dzierżawców królewskich. Gościł w przeszłości koronowane głowy: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Królową Jadwigę i Władysława Jagiełłę. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka mieściła się tutaj akademia dla synów królewskich, którzy kształcili się pod okiem ks. Jana Długosza. Zamek wydzierżawiany był możnym rodom m.in. Mikołajowi Wierzynkowi, Lanckorońskim, Lubomirskim (zasłużyli się w restauracji i przystosowywaniu budowli do celów rezydencjonalnych), Jordanom. Tutaj odbyło się wystawne wesele córki Sebastiana Lubomirskiego – Barbary z Janem Zebrzydowskim, starostą Lanckorońskim na którym gościem był m.in. biskup krakowski Piotr Tylicki. W szczegółowym opisie zamku z 1620 roku, z okresu jego największej świetności, pisano o 76 pomieszczeniach.
Zamek został spustoszony na początku XVIII wieku przez wojska Karola XII. Zniszczenia te zapoczątkowały okres upadku budowli. W pierwszej połowie XIX wieku zaczęto rabunkowo eksploatować ruiny zamczyska. Pozyskany budulec posłużył do wznoszenia kościoła i okolicznych domów. Kres dewastacji położyła dopiero w 1900 roku interwencja Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej.
Przez dziesiątki lat główna budowla na wzgórzu zamkowym popadała w ruinę, pokrywała się ziemią, drzewami i krzewami. Dziś nie pozostałoby po niej prawie śladu, gdyby nie wspaniały czyn mieszkańców Dobczyc, zwłaszcza działaczy PTTK skupionych wokół pasjonata miejscowych starożytności Władysława Kowalskiego, wspieranego przez braci - Kazimierza, Jana i Józefa oraz Józefę Bergel, Annę Polończyk, Piotra Węglarza, Mieczysława Stocha i innych. W 1959 roku poczyniono starania o rozpoczęcie wykopalisk na Górze Zamkowej. W toku ciężkiej pracy zaczęły ukazywać się spod wielometrowej warstwy gruzu i ziemi, drzemiące pod darnią zręby parteru zamku. Wielkie ilości skorup, ceramiki, naczyń szklanych, porcelanowych, wielobarwnych kafli piecowych oraz metalowe części przedmiotów codziennego użytku, znalezione podczas prac wykopaliskowych, wzbogaciły skromne zbiory. Wyeksponowano je już w 1963 roku w małym baraczku, przy wejściu na wykopaliska i udostępniono zwiedzającym. Dało to początek Muzeum, które oficjalnie otworzono w 1964 roku.
W 1966 roku oddano na cele ekspozycyjne dawną sień wejściową do zamku i kaplicę królewską, dwa lata później - loch więzienny wykuty w skale zamku górnego. W 1980 roku do zwiedzania udostępniono izbę tortur. W latach 1984-85 oddano drugą piwnicę urządzając w niej Izbę Pamięci Narodowej, a w latach 1989-91 pomieszczenie zwane salą maszkaronów. W 1995 roku oddano salę w zamku średnim poświęconą nieżyjącemu już wówczas Władysławowi Kowalskiemu
W związku z budową zapory i związanym z tym usunięciem starych budynków, powstała idea stworzenia etnograficznego działu muzeum – czyli skansenu. Pierwszy obiekt został już przewieziony w 1968 roku. Skansen obecnie tworzy 7 obiektów: XIX wieczny budynek karczmy, przeniesionej z Krzyszkowic k/ Myślenic, spichlerz przeniesiony z Zagórzan k/ Gdowa, piętrowy kurnik przeniesiony z dworu w Gaiku (dzisiaj tren zalany przez wody sztucznego jeziora), trzech wozowni oraz przeniesionej chałupy chłopskiej z Dobczyc, w której stworzona została ekspozycja dotycząca zwyczajów pogrzebowych. Ponadto na terenie skansenu znajduje się najstarsza kapliczka ziemi dobczyckiej (1604), studnia z żurawiem, kierat i zabytkowe ule. W wyposażeniu znajduje się ponad 1000 eksponatów etnograficznych, które wypełniają m. in. izbę czarną, alkierz, izbę cechów, kuźnię oraz tworzą bogatą ekspozycję sprzętu rolniczego.
W skansenie pielęgnowana jest tradycja, kultura regionu, twórczość regionalna i zanikające obrzędy. Wiąże się to z gromadzeniem i przechowywaniem zanikających warsztatów rzemieślniczych, licznych przedmiotów użytkowych, obrzędowych, ubiorów, opisów zwyczajów i obrzędów, oraz przekazywanie dorobku przeszłości młodym pokoleniom poprzez pokazy twórczości regionalnej oraz lekcje i warsztaty muzealne.
Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego posiada dzisiaj 5 działów: geologiczny, archeologiczny, historyczny, sztuki i kultury materialnej oraz wspomniany już etnograficzny. Ponad 2000 eksponatów wypełnia 10 pomieszczeń w zamku i 11 w skansenie. Tutaj odbywają się spotkania okolicznościowe i rodzinne. Tradycją stały się już imprezy rozpoczęcia sezonu turystycznego w dniu 3 maja. Królewski orszak dumnie kroczy ulicami miasta z siedziby PTTK do zamku, a Króla Kazimierza Wielkiego wita w zamku kasztelan.
Muzeum udostępniane jest artystom do organizacji wystaw twórców profesjonalnych, wystaw poplenerowych oraz młodzieży, która prezentuje swoje zainteresowania i prace plastyczne. W sali im. Wł. Kowalskiego odbywają się koncerty muzyki dawnej.
W ostatnich latach Oddział wykonał poważne i kosztowne zabezpieczenia skarpy wzgórza i murów zamku po szkodach popowodziowych, które uratowały zabytek od zniszczenia. Ponadto wykonana została koncepcja i projekt wykonawczy rozbudowy i aranżacji ruin.
Głównym zamierzeniem projektowym jest dalsza odbudowa ruin w takim zakresie, aby uzyskać znaczną powierzchnię ekspozycyjną z równoczesnym utrzymaniem charakteru trwałej ruiny. Elementy powstałe w latach 60-80 tych XX wieku zostaną utrzymane jako świadek tych działań. Dalsza odbudowa będzie jednak prowadzona w taki sposób, aby nawiązywała do tradycyjnej formy zamku tutejszego rejonu, rozbudowywanego od średniowiecza do XVII wieku i podkreślała wartość historyczną obiektu. Uzyskanie dominant wysokościowych przez nadbudowę dwóch baszt, pozwoli na zaakcentowanie obiektu w terenie i uzyskanie punktów widokowych, niezwykle korzystnych w tym turystycznym rejonie. W koncepcji zamku uwzględniono historyczny podział zamku na dolny i górny, z dwoma dziedzińcami. Uzyskanie nowych pomieszczeń będzie miało istotne znaczenie dla funkcjonowania zamku nie tylko jako muzeum, lecz także jako obiektu kultury. Poszerzy to wachlarz usług obiektu i zwiększy jego atrakcyjność dla użytkowników.

Od 2008 do 2013 roku wykonano 5 etapów prac realizujących posiadane projekty. Wybudowany został nowy most wraz z najazdem, odbudowano północną części skrzydła wschodniego, czyli pomieszczenia kasy i odgruzowanego pomieszczenia przy zamku górnym, przygotowując również część sanitarną oraz wykonana została nowa brama wejściowa do zamku. Kolejne etapy są w przygotowaniu.

Dane zaktualizowane 21.07.2016

-+-+----------+-+-
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.